Pensjon, et vanskelig men viktig tema.
En gang skal vi alle seile inn i solnedgangen etter endt tjeneste i Forsvaret. Da er det greit å ha en god pensjon.
Mats Grimsæth/Forsvaret

Pensjon, et vanskelig men viktig tema.

Er du er født 1. januar 1963 eller senere? Da vil de nærmeste ukene ha mye å si for din fremtidige økonomi som pensjonist. 16 januar gjenopptas forhandlingen om pensjonen for de med særaldersavtale. Resultatet av forhandlingen skal være ferdig 1 februar.
Publisert: 2020.02.06
Torgrim Hermansen Halvari

Mange føler nok at det er lenge igjen til de blir pensjonist. Vi tenker ofte ikke over at vi en dag skal slutte i jobben.
Som arbeidstaker er man vant til en fast inntekt, men en dag er det ikke lønn men din pensjon du skal leve av.


Pensjon er i utgangspunktet et vanskelig men viktig tema. De som jobber i og for fagforeninger omgås disse spørsmålene daglig men medlemmer i en fagforening har kanskje varierende kunnskap om tema. 


Vi vil derfor i denne artikkelen forsøke å forklare litt om pensjon og det NOF har gjort så langt.

Forhandlinger med Forsvarssjef

NOF jobber med to parter når det gjelder pensjon. 

Arbeidsgiver, representert ved forsvarssjefen er den ene, staten representert ved arbeids og sosialdepartementet den andre. 


I mai 2019 kom NOF med en rekke innspill til arbeidsgiver. Vi var tydelig på at vakt, øvelser og fartøytjeneste burde være tillegg som gir pensjonsopptjening.


Vi skrev da på NOF sin hjemmeside om viktigheten av at disse tilleggene skal være en del av det du «setter inn» i din fremtidige pensjon. 
I artikkelen uttaler avdelingstillitsvalgt for kystvakten NOF, Espen Skare 


-Jeg forventer at jeg den dagen jeg pensjonerer meg sitter igjen med noe som gjenspeiler den inntekten jeg har hatt gjennom mine år som offiser. 
 

Pensjon har blitt et viktig tema i hele samfunnet og jeg tror alle fagbevegelsene nå må gå noen runder for å få til en god pensjonsordning for sine medlemmer. Jeg forventer at tilleggene mine gir pensjon.

Hele saken kan du lese her.


I en leder i juni 2019 uttalte forbundsleder, Torbjørn Bongo følgende:

Det som da er helt sikkert, er at turnoveren må ned, ståtida må opp, og vi må bevare all den kompetanse som er mulig. Det første hindret da, er forhandlingene som skal foregå mellom Regjeringen og Hovedsammenslutningene om ny pensjon for gruppene med særaldersgrense. En dårlig løsning på den fremtidige pensjon for militært ansatte vil garantert gi større turnover, og gjøre det enda vanskeligere å ta vare på verdifull kompetanse, og særlig kompetansen i siste halvdel av karrieren. Det later til at både Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet ser denne utfordringen, men vil de få resten av Regjeringens departementer til å se behovet? For personellet er forhandlingene om ny særalderspensjon sannsynligvis den viktigste saken denne høsten. 

Hele lederen kan du lese her.


Siden våren 2019 har arbeidsgiver jobbet med sine vurderinger av saken og forsvarssjefen skal snart komme til en konklusjon. 

Vi regner derfor med og håper at man i løpet av denne måneden kommer fram til en god løsning. 

Forhandlinger med Staten

I disse dager foregår enda viktigere forhandlinger om din pensjon, denne mellom LO og Arbeids og sosialdepartementet. Disse forhandlingene vil ha betydning for mange 20-50 åringer og kanskje generasjoner etter oss om hvilke pensjoner disse vil få etter endt arbeidsliv.
LO forhandler på vegene av LO-Stat og LO-kommune. 
Vi i NOF ligger under LO-stat som representerer Forsvaret og Politi og de andre som har særaldersavtale i staten.  


LO-Kommune representerer de som er ansatt i kommunale helsetjenester hvor man også har en særaldersavtale. 


NOF og de andre fagforeningene som representerer statsansatte har i forkant kommet med sine innspill til LO slik at de kan representere et felles krav fra samtlige av de fagforeninger som er en del av Landsorganisasjonen.


Vi nærmer oss nå at partene i forhandlingene skal komme fram til en god pensjonsløsning for våre medlemmer. 


Dette ser NOF som svært viktig, ikke bare for våre medlemmer men også for Forsvaret i sin helhet. En god pensjon er viktig for at nåværende personell blir værende i Forsvaret og at man i fremtiden får en tilfredsstillende rekrutering.


NOF er svært tydelige på at pensjon er en viktig faktor for Forsvarets fremtid noe forbundslederen påpeker i en artikkel på NOF sine hjemmesider, oktober 2019. 


Forsvarets ansatte har en opplevelse av at mange av gode som skulle kompensere for mye arbeid, hardt arbeid, ubekvemme forhold på trening og øvelser, oppdrag innenlands og utenlands, risikofylte operasjoner og mye tid borte fra familien er tatt fra dem, bit for bit. Og skulle resultatet av de to prosessene som er viktig for den fremtidig pensjon for militært ansatte, bli at man sitter igjen med den dårligste pensjonen blant alle offentlig ansatte, ja da tror jeg veien ut av Forsvaret vil være kort for mange. Og et forsvar uten personell, er ikke et forsvar.

Les hele artikkelen her.


Lær mer om pensjon

Utfallet av de forhandlingene som nå pågår kan vi enda ikke si noen om. Forhåpentligvis vet vi mer ved månedsskiftet. Då håper vi å komme tilbake med en lengere artikkel om pensjon og hva de avtalene som har blitt inngått vil ha å si for deg.

Vil du lære mer om pensjon, enten du er i ferd med å bli pensjonist eller akkurat har startet i arbeidslivet? Sjekk ut Statens pensjonskasse, de har en rekke tilbud som kan være forklarende. 

Først og fremst holder Statens pensjonskasse kurs for ansatte i forsvaret. Disse er rettet både mot de som er i ferd med å gå av og de som er nytilsatte. Disse kursene blir arrangert en rekke steder i landet. Listen over fremtidige kurs finner du her.

Stine Børset fra Statens pensjonskasse skriver i hvert nummer av magasinet for forsvarets seniorforbund en artikkel om pensjon. 

Magasinet i digital utgave finner du her.

Statens pensjonskasse har også en blogg med en rekke tema om pensjon, bloggen finner du 

her.

Du kan også gå inn på Statens pensjonskasse for å sjekke pensjon gjennom deres pensjonskalkulator.

Forrige        1225 av 1698        Neste
loader