Pensjon på ATF – finnes det vilje til løsning?
Det fremstår frustrerende at Statsråd og departementet på flere områder inntar holdninger og standpunkt, som bidrar til det motsatte av den uttalt målsetning om at ståtiden og evnen til å beholde personell skal bli bedre, skriver forbundsleder, Torbjørn Bongo i denne lederen fra Befalsbladet.
Foto: Torgrim Halvari

Pensjon på ATF – finnes det vilje til løsning?

Kravet fra personellet i Forsvaret er krystallklart. De forventer at lønn utbetalt med basis i ATF skal være med i pensjonsgrunnlaget. Og hvis dette ikke løses snart, så vil det påvirke om man ønsker å fortsette og jobbe i Forsvaret. Svaret fra Regjeringen, Forsvarsministeren og departementet er, la oss utrede dette. Hva er det vi ikke vet i saken, og som hindrer oss i å løse den? Eller er det bare uthalingstaktikk fra Regjeringens side?
Publisert: 2021.06.29
Torbjørn Bongo - Forbundsleder
Tålmodigheten til NOF er i ferd med å renne ut. Det har i mer en ti år vært fremmet krav om å gjøre ATF, og tidligere ATM, pensjonsgivende. Det har vært fremmet krav om forhandlinger om dette, men uten at Forsvaret har respondert. Det har vært behandlet og avtalt nye regler i lønnsoppgjøret i Staten sentralt. Det ble brukt en ikke ubetydelig del av lønnspotten i 2019 for å rette opp i dette. Ny offentlig tjenestepensjon ble avtalt mellom hovedorganisasjonene og Regjeringen i 2018. Endring som rammer de yngste hardest, og gir i de mest ekstreme tilfellene utsikter til en pensjon ned mot 20 % av tidligere inntekt. Noen som synes det er rart at personell vurderer å slutte?

Hvorfor har ikke Regjering, Statsråd og departement tatt dette inn over seg, og sørget for en løsning? Hvorfor tok det nesten et helt år, fra flere forbundsledere i de militære forbundene ba om et møte med Statsråden, til det faktisk fant sted. Et møte som han ikke ønsket, men som han ikke kom seg unna. Hvorfor ønsker Forsvarssjefen å finne en løsning, med Forsvarsdepartementet nekter han å gjøre dette? Og viktig, har Forsvarsdepartementet overhode lov til å nekte å rapportere disse tilleggene som pensjonsgivende inntekt?

Det var positivt at Stortinget på slutten av fjoråret ved behandling av ny LTP, sluttet opp om Forsvarssjefens uttalt målsetning om at i denne LTP, så var styrking av personellet det viktigste. Stortinget påla Regjeringen en styrking på personellområdet utover det de selv hadde foreslått, og som var vesentlig under Forsvarssjefens anbefaling.

Det fremstår derfor frustrerende at Statsråd og departementet på flere områder inntar holdninger og standpunkt, som bidrar til det motsatte av den uttalt målsetning om at ståtiden og evnen til å beholde personell skal bli bedre.

Stortinget påla også departementet å gjennomføre en evaluering utdanningsreformen. Vil departementet overhode erkjenne at den reformen som de påla, har skapt noen problemer, eller vi de insistere på at alt er i skjønneste orden?

Mange av disse problemstillingene handler i bunn og grunn, om vilje til å finne løsninger. Vilje til å anerkjenne problemet og utfordringene, og invitere til dialog om hva som er de rette løsningene. NOF har derfor stilt de politiske partiene noen spørsmål, og hvor noen av de viktigste sakene vi jobber med, er blant disse. Uansett regjering etter valget, vi forventer at vi bli inkludert, involvert og lyttet til. Det viser forbundets 125-årige historie at er den løsningen som skaper de beste resultatene, både for personellet og for forsvaret.

Forbundet er klar til nye dyster og nye kamper til beste for medlemmene og til beste for forsvaret, men først skal vi alle ta en velfortjent sommerferie, og vi håper på en høst med mindre smittevernrestriksjoner. Det fortjener vi alle.
Forrige        40 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå