Personellet er forsvarets viktigste ressurs

Personellet er Forsvarets viktigste ressurs

Det må kraftige tiltak på plass før 14. juni for at Forsvaret skal klare å beholde nødvendig kompetanse under omstillingen som kommer. Det hjelper lite med et høyteknologisk forsvar hvis vi ikke har kompetanse til å drifte og videreutvikle strukturen.
Publisert: 12.03.28

Det må kraftige tiltak på plass før 14. juni for at Forsvaret skal klare å beholde nødvendig kompetanse under omstillingen som kommer.  Det hjelper lite med et høyteknologisk forsvar hvis vi ikke har kompetanse til å drifte og videreutvikle strukturen.

 

Det er positivt at regjeringen tar tak i personell og kompetanse området på den måten det er synligjort i forslaget til langtidsdokumentet. Samtidig mener vi at det, i tillegg til fokus på kompetanse, også burde vært et tilsvarende fokus på personell. En melding til Stortinget må også favne personell i sin helhet. Derfor håper vi at initiativet som er signalisert i LTD om en helhetlig gjennomgang av befalsordningen iverksettes raskt. Som en del av dette må det komme et initiativ til å se på aldersgrensen til avdelingsbefal.

 

Gjennom vår felles høring til FMR har BFO og NOF vært opptatt av å beholde og videreutvikle den fagmilitære kompetansen og byggingen av denne. Dannelse og lederskap er en viktig del av denne kompetansen. De operasjoner og den innsatsen våre avdelinger og styrker har vist de siste 10 årene er mulig grunnet bygging av nødvendig kompetanse. Innsatsforsvaret og bruken av militære styrker krever et kompetent befalskorps med gode holdninger og et bevisst forhold til egen profesjon. Dette skapes først og fremst gjennom dagens modell for utdanning på alle nivå.

 

NOF og BFO mener at 35 års grensa for avdelingsbefal står for fall.

 

Befalets manglende adgang til lønnskampens virkemidler er i ferd med å gjøre militært ansatte til lønnstapere i staten. Det er arbeidsgivers, ikke fagforbundenes ansvar at Forsvaret skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver.

 

NOF og BFO krever at personellet behandles som en verdifull ressurs, ikke som en utgift.

Lønn og tillegg må ikke bli en salderingspost i et forsøk på å spare penger på forsvarets drift.

 

Vedvarende høy omstilling, hyppige beordringer i inn og utland samt unntak fra vernebestemmelsene i Arbeidsmiljøloven medfører mye fravær fra familien. Samlivsundersøkelsen som presenteres i disse dager konkluderer med at 50% av befalet mener at det er vanskelig å kombinere et godt familieliv med jobb i Forsvaret. 40% har vurdert samlivsbrudd pga jobben.

Også pendlingen i forsvaret har økt.  I Langtidsproposisjonen foreslår Regjeringen å legge ned eller flytte flere avdelinger. Konsekvensen av Langtidsproposisjonen kan gi Forsvaret 650 nye pendlerfamilier.

Befalet er i en særegen situasjon gjennom de krav som stilles i jobben. Høy arbeidsbelastning og hyppige beordringer til internasjonale operasjoner understreker dette.

BFO og NOF mener at befalet og befalsfamilien derfor må ivaretas spesielt for at kompetansen skal beholdes.  Derfor må det på plass bedre virkemidler og forutsigbarhet som sørger for at Forsvaret klarer å få med personellet og kompetansen videre, og det haster.

BFO og NOF setter krav til omstillingen i Forsvaret.  Vi krever at omstilling skal lønne seg og gi en vesentlig kvalitetsheving, samt ta særlig hensyn til personellet. I den sammenheng er det også viktig at omstillingskostnader og risiko for kompetanse tap tas med i beslutningsgrunnlaget.

Uttalelse fra felles lederkonferanse i Norges Offisersforbund og Befalets fellesorganisasjon, Lillestrøm 26-28 mars 2012.

Forrige        601 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N