Personellet forventer pensjon på ATF tillegg
Personell som hører hjemme i Finnmark Landforsvar og Garnisonen i Sør-Varanger er meget klar i sine forventninger. Lønn etter ATF må være en del av pensjonsgrunnlaget. Her ved Løytnant Aksel Høie, NK Jarfjord grensekompani, GSV
Torgrim Halvari/NOF

Personellet forventer pensjon på ATF tillegg

- Det kan være avgjørende for om de fortsetter i Forsvaret

Det har snart i to år vært et tema mellom arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret på den ene siden og Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet på andre siden, om lønnsmessige utbetalinger i medhold av ATF skal være pensjonsgivende. Personellet har en meget klar for venting, lønn etter ATF må gi pensjon. Dette kan være avgjørende for om man fortsetter i Forsvaret.
Publisert: 2021.06.02
Torgrim H Halvari

NOF har gjennom flere år, arbeidet for og krevd at lønnsmessig tillegg etter ATF skal være med i Forsvarets beregning av pensjonsgrunnlaget. Til tross for at NOF har krevd at dette skal rettes opp i ved flere anledninger, har Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet nektet å imøtekomme disse kravene.

NOF har ved flere anledninger pekt på viktigheten av at dette bringes i orden, og vært klar på at dette kan være svært viktig for at personellet i fremtiden skal beholde Forsvaret som arbeidsgiver.

Løytnant, Aksel Høie, NK Jarfjord grensekompani, GSV er NOF medlem og enig i at ATF er viktig for ham og hans kollegaer, og innleder med å si at jeg kjenner ingen som ikke ser seg om etter andre alternativ. Det er kun lysten til å løse oppdrag som holder dem i Forsvaret, det som får dem til å tvile er at man ikke har arbeidsbetingelser som er sammenliknbar med det sivile

Videre sier Høie at ATF på øvelse og vakt er viktig for å beholde offisersstanden i hæren. I politikken og blant toppledere diskuterer man hvor mye ledere skal få betalt i forhold til sine ansatte. Her er det snakk om vi i det hele tatt skal få pensjon for den jobben vi gjør, det bør jo være en grunnleggende rettighet. Jeg har enda ikke hørt noen gode argumenter for at dette ikke er på plass bortsett fra at man ikke har råd, mener Høie og fortsetter.

-Konsekvensene for Forsvaret, om dette ikke blir løst, vil bli en høy turnover og at vi kommer til å miste mange ansatte og mye kompetanse. Man taper mye i toppen på grunn av at folk slutter fordi lønnsbetingelsene ikke er tilstrekkelig. Samtidig som man ikke fyller på med kompetent befal fra bunnen av så tror jeg at den kompetansen man minster kan få store konsekvenser for sikkerhet, evnen til oppdragsløsning både i fred, krise og krig, mener Løytnant Høie.

NOF gjennomførte denne våren en undersøkelse blant noen av våre medlemmer med fokus på lønnsoppgjøret og pensjon. Svarene vi fikk knyttet til lønn har vi omtalt tidligere, blant annet sa kun 12 % at de var fornøyd med lønna i Forsvaret. I den sammen undersøkelsen spurte også NOF spørsmål knyttet til pensjon på ATF tillegg. Tilbakemeldingen var klar, det var tilnærmet enighet om at ATF tilleggene burde være med i pensjonsgrunnlaget.

98,2 % av respondentene i NOF undersøkelsen svarte at de mener at ATF tilleggene bør gjøres pensjonsgivende.

Og minst like interessant, var svarene som angir hvor viktig de mener at dette spørsmålet er. Nær 2/3 av respondentene angir at spørsmålet enten er svært viktig eller helt avgjørende for deres fremtidige militære karriere. Dette bør være et signal som både forsvarsledelse, Regjering og Storting bør lytte svært nøye til.

26.5 % av respondentene svarer at spørsmålet om pensjon på ATF tillegg er avgjørende på om de vil fortsette å jobbe i Forsvaret.

NOF/Befalsbladet er denne uken på oppdrag ved GSV, og i den anledning har vi stilt noen av de ansatte spørsmål relatert til den debatten som nå råder i Forsvaret. Tilbakemeldingen er meget klar.Steinar Gilberg, OR 6, Oversersjant har nesten 10 år ved Pasvik grensestasjon. Om noen få år går han av med pensjon. Gilberg er også NOF medlem og mener at det er et stort gap mellom det bidraget han og andre gir og det man får igjen som pensjonist.

"Jeg føler at jeg yter ganske mye etter å ha vært 10 år av mitt liv på Pasvik grensestasjon", sier Gilberg. 

Jeg har jobbet utrolig mye ut over det som er vanlig arbeidstid. Vi jobber en god del og bruker mye av det som vi kunne hatt som fritid på jobb, da synes jeg det er rart at vi ikke får noe igjen for det når man blir pensjonist. Vi jobber så mye at vi tjener det dobbelte av grunnlønna på tillegg, at ikke noe av det gir meg noe i pensjon er litt spesielt. Vi burde i det minste få litt igjen for det, mener Gilberg.

Forbundsleder Torbjørn Bongo sier i en kommentar at han har stor forståelse for personellets utålmodighet i denne saken, og sier at denne saken etter all sannsynlighet er den viktigste saken forbundet jobber med for tiden. Han sier at forbundet har jobbet aktivt med denne saken i flere år, og at man i midten av mai i år hadde et møte hvor Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen var til stede, og hvor forbundet meget klart uttrykte at man forventet en snarlig løsning i denne saken. For hver dag som går, går de ansatte glipp av fremtidig pensjon. Forbundslederen informerte også om at det fredag denne uken er planlagt et møte med Forsvarsdepartement som en oppføling etter møte med statsråden i mai. Vi forventer en snarlig løsning i saken, avslutter forbundslederen, det fortjener personellet, og at Statsråden nå må ta ansvar.


Forrige        133 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå