Politisk utydelig budsjett

Politisk utydelig budsjett

– Vi savner tydeligere politiske signaler i det framlagte forsvarsbudsjettet, uttaler leder i Norges Offisersforbund (NOF), Egil André Aas. – Vi kjenner ikke umiddelbart igjen den offensive tonen til forsvarsministeren i regjeringens budsjettforslag.
Publisert: 14.10.08
Forbundslederen mener budsjettet er som forventet. – Regjeringspartiene stilte seg bak inneværende langtidsplan som ble vedtatt av Stortinget i 2012, og leverer i hovedsak i henhold til den. Jeg hadde derfor ikke ventet større grep i denne omgangen, i et slags overgangsår mellom inneværende planperiode og framlegg til ny langtidsplan fra 2016.

– Det man kan forundres over, framholder NOF-lederen, er at regjeringen ikke har levert klarere politiske signaler om hvilken retning den vil utvikle Forsvaret. Forsvarsministeren har tilkjennegitt prisverdige offensive ambisjoner, senest i Forsvarssjefens oppdrag om å avgi sitt fagmilitære råd for neste langtidsperiode. Dét har skapt forventninger som ikke er innfridd gjennom budsjettproposisjonen. Jeg sliter med å gjenfinne samme framoverlente holdning i budsjettet, som tross alt er grunnlaget for den retning regjeringen vil ta Forsvaret.

Videre minner forbundslederen om de svært klare signalene fra det nylig avholdte NATO-toppmøtet i Wales, med klare forventninger om at medlemslandene styrker sitt forsvar, også gjennom økte forsvarsbevilgninger. – Så vidt jeg kan se innebærer budsjettet verken en reell økning i tråd med dette eller signaler om at så skal skje.

Egil André Aas antyder at statsråden nok sliter med gjennomslag i regjeringskollegiet, og at hennes gode ambisjoner på vegne av Forsvaret ikke synes å være omfavnet av regjeringen:
– Jeg tviler ikke på statsrådens vilje, mer på regjeringens evne.

Aas legger til at det er viktig å se på regjeringens samlede politikk – eller mangel på sådan – for samfunnets sikkerhet og trygghet, og ikke kun på Forsvaret isolert. – Vi trenger et sterkt militært forsvar, et sterkere nasjonalt forsvar enn i dag, med økte investeringer i både militære og sivile tryggingsmekanismer. Og bedre samordning mellom alle aktører som til sammen skal gi samfunnet sikkerhet og trygghet.

– NOF har initiert Forsvarslinjer, et nasjonalt ordskifte om trygghet. Også gjennom dette vil vi komme tilbake med innspill både til hvordan Forsvaret kan styrkes og samfunnets trygghet kan bedres. Vi har invitert flere regjeringsmedlemmer med i denne dialogen, og setter oss med glede ned med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide for i fellesskap å skape et sterkere militært forsvar, i tråd med de signaler hun tidligere har kommet med. Sammen får vi sørge for at Stortinget stiller seg bak ambisjonen om et reaksjonssterkt, stridsdyktig og utholdende forsvar!
Forrige        229 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N