Pressen – Veteranens venn eller fiende?
Det var et stort presseoppbud til stede under pressekonferansen i Oslo Militære Samfunn i dag men var det veteransaken de kom for?
Publisert: 13.02.08

Pressen – Veteranens venn eller fiende?

I dag overleverte Forsvarssjefen, General Harald Sunde og Veteraninspektør, General Mood sluttrapporten for evaluering av veteranrelaterte oppgaver i Forsvarets virksomhet til Forsvarsministeren Anne Grethe Strøm-Erichsen. Det var et stort presseoppbud til stede under pressekonferansen i Oslo Militære Samfunn men var det veteransaken de kom for?
Av Jean-Bobér Rooseboom de Vries

Etter overleveringen var det anledning til å stille spørsmål til panelet som besto av Forsvarssjefen, Veteraninspektøren, senior rådgiver Anne Kari Rom, samt veteranen Egil.  Kun et spørsmål ble stilt fra salen etter rapporten ble overlevert. Men når den offisielle pressekonferansen var over, forsvant pressekorpset sammen med Forsvarssjefen og statsråden i et tilstøtende rom. En plutselig økning av beredskapen i norske militærleirer, samt bråket rundt SOF-studien er nok mye mer interessant enn å høre om at Forsvaret er på riktig vei i forbindelse med ivaretakelse av våre veteraner.

Deja Vu?
2. mai 2011 ble Regjerningens Handlingsplanen (RHP) for veteraner presentert i Oslo Militære Samfunn. Dette var et stort øyeblikk, hele syv statsråder hadde skrevet under denne planen og disse var tilstede under lanseringen. Også denne gang var det et stort presseoppbud tilstede. Men det var nok ikke RHP de var der for. Osama Bin Laden ble drept natt til 2. mai og et samlet pressekorps var mer interessert i å snakke om dette enn å bry seg om en handlingsplan.

Norges Offisersforbund fikk torsdag overlevert rapporten av Veteraninspektøren og her er det mye positivt å spore. Veteranarbeidet har skutt fart de siste to årene og mye bra har kommet i gang. Men samtidig konkluderes det også helt riktig at det mye som gjenstår og at man ikke er i mål ennå. 

Hvorfor så denne overskriften og skepsisen til pressen?

Norges Offisersforbund har lenge kjempet for at begrepet Veteran skal være en hedersbetegnelse, ikke en diagnose. Veteraner er en ressurs for samfunnet og de aller fleste veteraner kommer styrket ut av tjenesten sin i utlandet. Norges Offisersforbund er helt enig med General Mood når han sier at anerkjennelse av veteraner og omsorg for de veteranene som trenger det ikke utelukker hverandre, men går hånd i hånd.

Det skal ikke underslås at pressen har bidratt positivt til veteransaken og de har satt lys på viktige saker. Men pressen er ensporet. Hvis de ikke kan skrive om stakkerslige syke veteraner som føler seg urettferdig behandlet av Forsvaret så har de ingenting å skrive om. Elendighet selger.

Dette gavner ikke veteransaken i lengden!

Det er på tide at pressen anerkjenner veteranene som en ressurs for samfunnet!


Jeg er Veteran og stolt av det!


Forrige        518 av 1453        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå