Prøveordning med FA 3 sendes til sentral godkjenning
FA3 skal brukes som prøveprosjekt på en av fregattene. Foto: Forsvaret

Prøveordning med FA 3 sendes til sentral godkjenning

Partene i Sjøforsvaret, arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene, sender frem et felles forslag om et prøveprosjekt med FA 3 til sentral godkjenning. NOF er glad for at man med dette tar nye steg for etablering av et to-besetnings-driftskonsept i Marinen, med tilhørende og tilpassede vilkårsavtaler.
Publisert: 2022.05.10
Torgrim Halvari
NOF har over lengere tid tatt til orde for at man i Marinen bør vurdere å etablere et to-besetnings-driftskonsept, og Landsmøte har vedtatt dette som en ambisjon for inneværende landsmøte periode. Over tid har det vært gjennomført ulike prøveprosjekt, både på ubåt og fregatt. Ved innfasing av KNM Maud har denne driftsmodellen blitt ytterligere aktualisert, og det seneste behovet for ytterligere bruk var ved deployering av KNM Fridtjof Nansen med Carrier Strike Group 8.

Samtidig har det vært en utfordring at gjeldende Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) ikke har vært tilpasset tobesetningsdrift i Marinen. Når ATF kom i 2012, ble det etablert en kode for en-besetningsdrift i marinen (FA1) og en kode for to-besetningsdrift i kystvakten (FA2). Det har derfor overtid vært vurdert ulike løsninger for hvordan dette skal løses i marinen, og ved innfasing av KNM Maud, ble det godkjent av de sentrale parter at man skulle nytte koden FA2 i en prøveperiode. Tilbakemeldingen er at denne ikke er optimal for marinens bruk.

Hovedkomponenter i FA3 er 4 timer til tvungen avspasering, 2 timer til valgfri avspasering og direkte utbetaling av resten av timegrunnlaget. 

Det har den senere tid vært ulike møter mellom partene både i Sjøforsvaret og sentralt i Forsvaret, om hvordan denne utfordringen kan løses, og ulike modeller har vært lagt på bordet. Partene i Sjøforsvaret har nå utarbeidet en modell, som de i fellesskap sender frem til sentralt nivå for godkjenning.

Selv om de sentrale parter må vurdere ytterligere forhold knyttet til forslaget, så forventer NOF at forslaget om prøveordning vil bli godkjent. NOF forventer videre at erfaringene fra prosjektet tas med inn i de pågående reforhandlingene av ATF, og problemstillingen blir vurdert her.

NOF har også hatt som et sentralt krav både i denne og tidligere reforhandlinger av ATF at det må gjøres en belastningsundersøkelse for de ulike unntaksaktivitetene, for å vurdere om det er grunnlag for å øke timeopptjeningen for de ulike kodene.
Forrige        123 av 1715        Neste
loader