Provoserte lederkonferansen
Stabssjefen i FST provoserte lederkonferansen med å etterlate et inntrykk av at personellet i Forsvaret er mer opptatt av rettigheter enn plikter, og at det forøvrig er et problem for FST å forklare befalets “høye” inntektsnivå.
Publisert: 12.03.28
Stabssjefen i FST provoserte lederkonferansen med å etterlate et inntrykk av at personellet i Forsvaret er mer opptatt av rettigheter enn plikter, og at det forøvrig er et problem for FST å forklare befalets “høye” inntektsnivå.

Sett i forhold til stabssjefen beskrivelse av hvordan HR – området skal styrkes ble det hele en merkelig seanse.
”Forsvaret skal bli ledende innenfor HR – området”, sa admiral Finseth til en lydhør forsamling av tillitsvalgte fra BFO og NOF.

Han fortsatte med å si at dette er en stor og hårete målsetning men at FST hadde planene klar for hvordan målet skal oppnås i felles anstrengelse med organisasjonene.

HR –området skal organiseres tredelt; i etatens ledelse, ett HR kompetansesenter og dessuten HR i avdeling.
Det siste innebærer at HR – området atter skal gis høyere prioritet lokalt, hvilket organisasjonene har etterspurt i en årrekke.

”Omstillingstiden er ikke over”, sa admiralen, ”fortsatt skal omstilling og drift gå hånd i hånd, og vil kreve mye av oss alle sammen”. Han trakk spesielt fram de store utfordringene som Luftforsvaret står overfor med endring av basestrukturen og innføring av nye jagerfly. Totalt skal 620 arbeidsplasser flyttes mens 383 skal nedlegges.. Dette innebærer et stort løft, og faren for kompetanseflukt er stor.

Avslutningsvis ga stabssjefen forsamlingen signaler om en framtidig betoning av begrepet pliktetikk, og dette provoserte forsamlingen da det ble oppfattet som om at personellet i Forsvaret fram til nå har vært mer opptatt av rettigheter enn plikter.

På spørsmål om befalets inntektsmuligheter fikk representantene for de to organisasjonene en beskrivelse av FSTs problem med å forklare befalets ”høye” inntektsnivå i forhold til resten av Staten.

Tilbakemeldingene fra lederkonferansen tydet på at det ikke finnes mye sympati for disse vanskelighetene.

Tekst og foto: BFO og NOF
Forrige        602 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N