Reforhandling av Kompensasjonsavtalen
Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret.

Reforhandling av Kompensasjonsavtalen

Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe og risikokompensasjon for Forsvaret (komp avtalen) skal nå reforhandles. Vi trenger dine innspill!
Publisert: 2017.01.16
Bente L. Henriksen, forhandler NOF (tekst)
Særavtalen ble sagt opp til reforhandling med virkning fra 1. januar 2017.
NOF er spent på hva disse forhandlingene vil innebære med tanke på de signaler arbeidsgiver har gitt i forbindelse med incentivprosjektet. Sett opp mot at personellet er forsvarets viktigste ressurs, trengs det incentiver for å kunne lykkes med ny militær ordning, herunder rekruttere og beholde personellet. Økt ståtid har vært og er målsettingen.
NOF håper at arbeidsgiver også ser denne helheten, og at vi i felleskap kan komme frem til gode løsninger under forhandlingene.

NOF oppfordrer lokalavdelinger og medlemmer for øvrig til å komme med innspill til forhandlingene. Dette er en særavtale som direkte påvirker din daglige arbeidssituasjon i fm økonomisk kompensasjon.

Innspill sendes blh@nof.no med kopi til sir@nof.no innen 23. januar 2017.

Forrige        182 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N