Regjeringen foreslår umiddelbar styrking av Forsvaret
NOF var i går til stede under Cold Response 2022, en øvelse som viser betydningen av et sterkt forsvar, samhold og samtrening i NATO. Foto: Torgrim Halvari

Regjeringen foreslår umiddelbar styrking av Forsvaret

Regjeringen har i dag presentert en umiddelbar styrking av forsvarsbudsjettet på 3 milliarder. Det er i tråd med hva NOF har anbefalt på kort sikt.
Publisert: 2022.03.18
Torgrim Halvari
– Regjeringen melder at den vil be Stortinget om en ekstraordinær bevilgning på 3,5 milliarder kroner for å styrke Forsvaret og sivil beredskap i inneværende år, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre i dag fra talerstolen i Stortinget.

Russlands krig mot Ukraina har fått store konsekvenser ikke bare for Ukraina, men også for Norge og NATO. Sikkerhetssituasjonen i Europa har ført til at regjeringen i dag la fram en krisepakke som inneholder ekstraordinære bevilgninger på 3 milliarder til Forsvaret.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til Verdens Gang at man ikke vet hvor lenge krigen kan vare, hvor mange flyktninger som kommer til Norge, men at man jobber med beredskapsplaner for å håndtere opp mot 100.000 flyktninger.

Vi vil nå styrke forsvar og sivil beredskap med 3,5 milliarder kroner, sier Støre til VG.

Disse milliardene skal fordeles mellom maritim aktivitet, Heimevernet, Hæren, lagervarer, allierte mottiltak og digital sikkerhet, og vil bli fordelt på følgende måte:

800 millioner til maritim overvåkning i nord

650 millioner til Heimevernet og Hæren

1 milliard til materiell

350 millioner til alliert mottak

200 millioner til digital sikkerhet

NOF er glad for listen, og de konkrete tiltak er i tråd med det vi har foreslått, hvor det å sikre etterforsyning og logistikk bør være første prioritet. NOF er også glad for at denne bevilgningen foreslås såpass raskt, og har et omfang som faktisk gir rom for reelle styrkinger. Forbundslederen har i debattinnlegg presentert noen av forventningene forbundet har til tiltak på kort og lang sikt.

Les forbundsleders kronikk  på nordnorskdebatt.no

Det NOF imidlertid savner er en tydelig styrking av personell. Styrking av personellet og tiltak som gjør at ståtiden blir lenger, er svært viktig for å disponere de midlene og bruke de verktøyene vi har både nå og i fremtiden, og er tråd med Hurdalsplattformen. Samtidig bør dagens foreslåtte styrking av HV og Hæren legge til rette for også styrking på personellsiden.

Vi har derfor en klar forventning til ytterligere styrking i revidert budsjett i mai og statsbudsjettet til høsten. Her har NOF en klar forventing til at en styrking av personell er en prioritet og framskyndes.

- Jeg er glad for at Regjeringen følger opp noen av det vi har påpekt som viktige tiltak på kort sikt. På litt lengre sikt forventer vi at Forsvaret, særlig på personellsiden, styrkes ytterligere og utover vedtatt LTP, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i en kommentar.

Les mer om saken på regjeringen.no

Statsministeren gjer greie for Ukraina-handteringa i Stortinget.

Regjeringa med strakstiltak for å styrke Forsvaret.

Forsvarsministerens innlegg om å styrke forsvar og beredskap.Statsministeren gjer greie for Ukraina-handteringa i Stortinget
Statsministeren gjer greie for Ukraina-handteringa i Stortinget
Forrige        119 av 1698        Neste
loader