Regjeringen har ikke levert en god totalberedskap.
Regjeringen har ikke levert tilstrekkelig uttalte Forbundsleder Torbjørn Bongo under dagens høring.
Skjermdump Stortingt

Regjeringen har ikke levert en god totalberedskap.

I dag holdt Justiskomiteen åpen høringen om stortingsmelding nr 5 (2020-2021) med tittelen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden». NOF ved forbundsleder, Torbjørn Bongo var til stede og komme med viktige innspill til høringen, hvor hovedbudskapet var at beredskapen må styrkes ytterligere. Samtidig leverte Tankesmien Agenda sin rapport «Prinsipper for styrket totalberedskap».
Publisert: 2021.01.19
Togrim Halvari

NOF har i flere år vært engasjert i samfunnssikkerhet. Sammen med NTL Forsvar startet NOF opp prosjektet Forsvarslinjer på våren 2014 som en respons til at Gjørv-kommisjonen, som konkluderte med at beredskapsressursene ikke fant hverandre.

NOF stilte gjennom Prosjekt Forsvarslinjer blant annet spørsmål om hvorvidt Forsvaret som aktør i sivile beredskapsoperasjoner skal dimensjoneres ikke bare ut fra en militær konfliktsituasjon, men også ut fra det behovet det sivile samfunnet har for Forsvaret som ressurs i katastrofer. 

Blant annet tenker man her på Heimevernet som en ressurs i totalberedskapen. 

Prosjektet hvor man lanserte begrepet «totalberedskap» ble avsluttet i 2016 og var tenkt som et innspill til fremtidige tankegang/metoder innen beredskap. Et av forslagene som kom ut av prosjektet var en totalberedskapskommisjon. Dette forslaget har dessverre blitt nedstemt i Stortinget ved to anledninger.

- «Regjeringen har ikke fulgt opp våre anbefalinger og har dermed unnlatt å gjøre viktige grep for å sikre en god totalberedskap», sier forbundsleder Bongo. 
I høringen var han rimelig tydelig på at regjeringen burde ha gjort mer, særlig for å sikre helheten og samkjøringen av beredskapsressursene. 

I 2019 startet NOF sammen med LO og andre LO-forbund et oppfølgingsprosjekt ved å engasjere Tankesmien Agenda. Dette for å sette ytterligere fokus på totalberedskap. 

I februar 2020 leverte Agenda sin første delrapport, og i dag, to år etter, ble hovedrapporten levert.
Rapporten beskriver over 30 tiltak som kan bidra til å sikre en god totalberedskap.

Forbundsleder, Torbjørn Bongo presenterte i dag under høringen 5 punkt som NOF mener er viktige i en fremtidig felles totalberedskap.

  • Beredskap må styres på regjeringsnivå av en overordnet sentral styringsenhet. 

  • En helhetlig og overordnet trusselvurdering på tvers av etatene.  

  • Planer på tvers av alle sektorer. Hver enhet har gode planer i dag, men det finnes få felles planer for blant annet koordinering av beredskapsarbeid.

  • Enhetene må trene sammen, felles regionale treningssentre bør etableres.

  • Det bør opprettes en totalberedskapskommisjon som kan gi en uavhengig vurdering av totalberedskapen.                          

                                                                                       

  • I tillegg uttalte Bongo til komiteen at han ønsket en årlig rapport til Stortinget og at det kunne være en god ide å ha en felles logistikkplattform for totalberedskapen. En naturlig aktør for denne rollen ville ifølge Bongo være Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).  Bongo avsluttet med å si at han ikke var fornøyd med samfunnssikkerhetsmeldingen. Regjeringen har ikke levert tilstrekkelig. -Trygghet og sikkerhet for innbyggerne er en av nasjonalstatens aller viktigste oppgaver.  Det kan vi ikke ta lett på, uttalte forbundsleder i sin avslutning.  

Forrige        93 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå