Regjeringen presser på for kraftig økning av husleien i Forsvaret Ser de konsekvensene?
- Stortinget har vedtatt at bemanningen i Forsvaret skal styrkes. Regjeringa ødelegger for Stortingets målsetning i denne saken, uttaler Bongo.
Skjermdump NRK

Regjeringen presser på for kraftig økning av husleien i Forsvaret

Ser de konsekvensene?

NOF´s hovedtillitsvalgt i Hæren, Pål Nygaard sier i et intervju til NRK i dag at han er bekymret over at Forsvaret nå skal drøfte et nytt forslag om ei kraftig økning i husleia. Både forbundsleder og de ansatte deler denne bekymringen.
Publisert: 2021.06.29
Togrim Halvari
Grenader og NOF-medlem, Ida Hallen har akkurat fått tildelt tjenestebolig på Setermoen. Der ønsker hun å bli en stund, men ikke om leieprisen stiger betraktelig.

- Om det blir en kraftig økning i leiepris på bolig så kommer rekrutteringen til å gå ned for de som vil bo her fast. Samtidig vil de fleste hybler blir opptatt og brukt av de som pendler, så dette vil på flere måter gå ut over oss som vil bo fast på tjenestestedet.
Spesielt i Nord-Norge vil en økning gå ut over rekruteringen. Om leieprisen stiger vil det sivile boligmarkedet utkonkurrere forsvarets boliger og dermed vil personellet heller flytte sørover og jobbe sivilt etter som det sivile livet også har flere pensjonsfordeler enn det militære, mener Hallen.

Hun forteller at det er flere som har vurdert at de heller vil bo fast på tjenestestedet isteden for å pendle, men at dette nå kan forandre seg.
- Hos oss er det nå mange som vurdere å avslutte pendlertilværelsen for å flytte opp fast, men øker husleieprisen vi de forkaste den ideen. Jeg håper at man tenker seg om og ikke gjør noen økninger. På Setermoen er det få boliger i forhold til de som ansettes per år og det er stor konkurranse om de boligene som er her, selv om de fleste er av lav standard og er blitt bygget på 70-tallet. De som er i mitt årskull, som endelig har fått bolig, synes det er ganske kjipt at vi nå må vurdere å flytte om denne økningen skjer. Vi må også huske at det er mangel på forsvarsboliger spesielt på Setermoen og Skjold, avslutter grenaderen.

Forbundsleder, Torbjørn Bongo er også bekymret for de signalene en eventuell økning vil gi.

- Stortinget har vedtatt at bemanningen i Forsvaret skal styrkes. Skal vi evne å oppnå dette, er vi helt avhengig av at ståtiden øker, at de ansatte ønsker å jobbe lengere i Forsvaret.
Samtidig som de militært ansatte har en belastende tjeneste og er underlagt helt unike ordninger med at arbeidsgiver kan beordre oss rundt til ulike deler av landet, så fremstår tilgjengelighet og rimelig standard på et oppdatert botilbud til en fornuftig pris som en forutsetning. I denne saken så fremstår det som Regjeringen presser på for en kraftig økning av husleia i Forsvaret, uten å se konsekvensene dette vil medføre. Regjeringa ødelegger for Stortingets målsetning, uttaler Bongo.

NRK saken finner du her.
Forrige        52 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå