Regjeringen til angrep på militære tilsattes rettigheter

Regjeringen til angrep på militære tilsattes rettigheter

Regjeringen har fremmet til Stortinget et nytt forslag til Forsvarslov. Loven er en betydelig svekkelse av de militært ansattes rettigheter. Regjeringen har oversett meget klare høringsinnspill.
Publisert: 16.05.01
Forsvarsdepartementet starten høsten 2015 opp arbeid med å revidere og fornye fire av lovene under forsvarsdepartementet. Forsvarspersonelloven som blant annet regulerer ordning for militært tilsatte og de vilkår militært tilsatte skal følge, Heimevernsloven som i stort regulerer Heimvernet, Vernepliktsloven og Militærnekterloven. Den uttalte målsetning var å slå disse sammen til en lov, og kun gjøre språklige oppdatering, i tråd med klart språk prosjektet.
 
Når loven kom ut på høring i fjor høst ble det kjapt klart at det ikke bare var en språklig oppdatering som var foreslått. De «tekstmessige» justeringene inneholdt også betydelige materielle endringer. Endringer som utelukkende var negativ for de militært tilsatte rettigheter.

Både NOF og LO fremsendte betydelig høringsinnspill med anmodninger om endringer av disse lovforslagene.

Den 15. april i år, fremmet så Regjeringen lovforslaget endelig til Stortinget for behandling. Til vår store skuffelse hadde ikke departementet endret på noen av den opprinnelige foreslåtte teksten.

De forhold som er særlig bekymringsfullt er:
  • Ytterligere svekkelse av Stortingets innflytelse over ordning for militært tilsatte.
  • Rett til departementet til å unnta militært tilsatte alle regler i tjenestemannsloven.
  • Rett til departementet til å bestemme å midlertidig tilsette så ofte og så lenge som de vil.
  • Betydelige svekkelse av heimevernslovgivningen.

Les hele lovforslaget her.

NOF er bekymret over disse forslagene til svekkelsene i rettighetene for militært tilsatte. Vi fester nå litt til at Stortingets behandling vil rette opp noen av disse svekkelsene.

Har du innspill til forslagene, kan du sende disse til post@nof.no, innen 9. mai.
Forrige        78 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N