Regjeringen vil ha mer lik godtgjøring for elever og menige

Regjeringen vil ha mer lik godtgjøring for elever og menige

En økning i korporalstillegget, slik regjeringen varsler, er et viktig signal i riktig retning. Det er også en viktig anerkjennelse av at utdanningen du tar som befal er viktig for Forsvaret og krevende for den enkelte, sier Torbjørn Bongo, nestleder i Norges Offisersforbund.
Publisert: 13.10.14

Av Staale I Reiten

Han forklarer at befalselevenes godtgjørelse lenge har hatt fokus fra Norges Offisersforbunds elevutvalg (NEON).  - I dag er godtgjøringen sammensatt av utdanningsbonus, tjenestetillegg og korporalstillegg. Man opptjener dermed kr 163,- tjenestetillegget, kr 61,- kroner i utdanningsbonus og kr 21,- i korporalstillegg.  Alle satsene pr dag. Vernepliktiges dimisjonsgodtgjøring, utgjør omregnet til dagsatts, imidlertid 86,- kroner per dag.

 

NEON har hele tiden kjempet for at utdanningsbonus og dimisjonsgodtgjørelse skal harmoniseres. Dette er nedfelt i Handlingsprogrammet og gjentatt til politisk ledelse i Forsvarsdepartementet både gjennom skriv til Forsvarsdepartementet og i møter med politisk ledelse.  Der har NEON argumentert med at den samlende godtgjøringen som befalselev, dvs tjenestetillegg, utdanningsbonus og korporalstillegg utgjør mindre i tillegg enn om du gjennomfører ordinært førstegangstjeneste. Vi er derfor fornøyd med at Regjeringen har lyttet til våre argumenter om å se på den samlede godtgjøringen og krav om å utjevne forskjellen mellom befalselever og vernepliktige.

 

– Forsvaret blir stadig mer komplekst, og et utdanningsløp i Forsvaret krever mye av de unge. Dette ønsker vi skal gjenspeiles i godtgjøringene, sier forsvarsministeren Anne-Grete Strøm Erichsen.

En ungdom som gjennomfører førstegangstjenesten vil fra og med 1. juli i år motta totalt 91 000,- skattefrie kroner i tjenestetillegg og dimisjonsgodtgjøring, etter 12 måneders tjeneste. Befalsskoleelevenes totale godgjøring ligger noe under dette, og det er denne ulikheten regjeringen nå har tatt det første skrittet for å rette opp.

- Vi er glad for retningen, men samtidig skuffet over at det ikke har kommet noe mer konkret fra Regjeringen.  Når de ikke gjør det, blir det opp til den nye Høyre/Fremskrittsparti regjeringen å følge opp dette, og det forventer vi at de gjør, avslutter Bongo.  Han vil nå på vegne av våre befalselever i NEON følge opp den ”likestillingen i godtgjøring” overfor den nye regjeringen.

 


 Historikk statushevende økonomiske tiltak befalselever

Utdanningsbonus på kr 3000 ble opprinnelig innført i 1975 som et tiltak for å styrke rekrutteringen til befalsskolene.  Satsen sto deretter uendret frem til 1987, da det ble besluttet å heve satsen til 4000 kroner, som var tilsvarende dimisjonsgodtgjøringen for ordinær tjeneste. Det ble i denne sammenhengen også besluttet at utdanningsbonusen for ettertiden skulle justeres overensstemmende med soldatenes primærgodtgjøringer.

 

Da statushevende tiltak ble innfør for vernepliktige i 2004, ble ikke utdanningsbonusen hevet tilsvarende.  Dette har medført at utdanningsbonusen i mange år sakket akterut i forhold til dimisjonsgodtgjørelsen.

 

Ifm Regjeringens statushevende tiltak for befalsskoleelever i 2007 ble utdanningsbonusen omgjort til dagsatts fra 1. juli 2007. Endringer de seneste årene har regulert dette noe, men ikke tilstrekkelig.

 

(kilde: div stortingsdokumenter, TMO, NOFs 100 års historie)


 

Forrige        330 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N