Reisetid er arbeidstid
Illustrasjonsbilde. Foto: Forsvaret

Reisetid er arbeidstid

Det har høyesterett bestemt, skriver Nettavisen på sine nettsider.
Publisert: 2018.06.04
En fersk dom fra høyesterett belyser tre reiser en polititjenestemann foretok til og fra et annet arbeidssted enn sitt vanlige - og utenom alminnelig arbeidstid.

Reisene foregikk i tjenestebil, polititjenestemannen meldte seg for Operasjonssentralen ved avreise og han hadde med seg våpen.

Høyesterett har enstemmig konkludert med at tjenestemannen sto til arbeidsgivers disposisjon under reisene. De støttet seg på en rådgivende uttalelse om forståelsen av arbeidstidsdirektivet fra EFTA-domstolen

Konklusjonen er at all reisetid måtte anses som arbeidstid etter de bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 som implementerer arbeidstidsdirektivet.

«Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver,» heter det ifølge Lovdata. 

Dette skriver nettavisen på sine nettsider.

Les hele artikkelen her.

- Det er all grunn til å tro at dommen vil ha påvirkning på vilkårene for militært tilsatte. NOF vil ta saken opp med Forsvarsstaben for å få en vurdering av dette, sier NOFs forbundsleder Torbjørn Bongo.

Forrige        1129 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N