Rettsmøte i Borgarting lagmannsrett
NOF-medlem Cato Ravnås (v) og advokat Rune Lium. Foto: Eigil Jespersen.

Rettsmøte i Borgarting lagmannsrett

Har personell krav på erstatning etter skade i internasjonal tjeneste?
Publisert: 2018.03.20
Eigil Jespersen, leder forhandlingsavdeling NOF (tekst og foto)
Saken gjelder erstatningsansvar etter forsvarspersonelloven § 12b, og det ulovfestede objektive ansvaret i følge med skade i internasjonal tjeneste.

Offiser, og medlem NOF, Cato Ravnås, har i forbindelse med tjeneste i internasjonale operasjoner pådratt seg en kronisk nakkeskade. NOF har med støtte fra LO juridisk avdeling gjort gjeldende at Staten v/Forsvarsdepartementet er erstatningsansvarlig.

Dagen i dag har gått med til saksfremstilling fra advokat Rune Lium (LO juridiske avdeling) og advokat Ida Hjort Kraby (Regjeringsadvokaten).

Morgendagen er avsatt til vitneforklaringer hvor blant annet forbundsleder, Torbjørn Bongo er oppnevnt som vitne.

Torsdag formiddag er avsatt til sluttinnlegg.

Domsavsigelse kommer senere.

Dette er en viktig prinsipiell sak for NOF med tanke på personell som beordres til tjeneste i internasjonale operasjoner og pådrar seg skader. Forståelse samfunnet har for den krevende tjenestens egenart og oppfølgingen av skadde veteraner.
Forrige        1150 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N