Særavtale for internasjonale operasjoner reforhandlet

Særavtale for internasjonale operasjoner reforhandlet

Partene i Forsvaret ferdigstilte før jul 2019 forhandlingene på ny særavtale. NOF er i stor grad fornøyd med resultatet men har ambisjoner om videre forbedringer på sikt.
Publisert: 2020.01.08
Kennet Bergland

Alle kronesatte tillegg i avtalen har blitt justert tilsvarende indeksregulering eller bedre. Dertil er det gjort positive endringer i forbindelse med reisedekning, familietilleggerfaringstillegg, misjonstillegg og utenlandstillegg i avtaleteksten.  

NOF er tilfreds med at endringene i misjons og utenlandstillegg i praksis treffer størstedelen av de militære utsendte.
 Vi bemerker at det er en betydelig vilje fra arbeidsgiversiden til å finansiere grep som forenkler avtalen.  

I de administrative bestemmelser er det gjort en rekke mindre justeringer inkludert å åpne for at nødvendig tannpleie kan bli vurdert for dekning av arbeidsgiver ut over den tidligere begrensning på fire uker.  

Rekrutteringstillegg og det militærfaglige tillegget var gjenstand for fokus mot slutten av forhandlingene. Her er det fortsatt en betydelig forskjell på hvordan militærfaglige hensyn vurderes satt opp mot helsefaglige og andre kompetansekategorier. 
Fremtidig arbeid er varslet å vurdere lønnspolitikk for internasjonale operasjoner, helhetlig sett. 
NOF forventer og er forberedt på at partene samles om et videre arbeid på tema fag-, og kompetansetillegg. 

NOF stilte i forhandlingene med Kennet Bergland som forhandlingsleder og Magnus Strømsvåg i delegasjonen. Vi vil takke de øvrige partene for konstruktive bidrag underveis, og viser spesielt til godt samarbeid med NTL Forsvaret, BFO og Parat forsvar.  
NOF mener det fortsatt er viktig å ta kollektive hensyn, og å være forberedt på nye løsninger i fremtid hvor flertallet kommer bedre ut, heller enn å stå steilt der svært få tilsatte blir truffet negativt. 

Se ny avtale og nye administrative bestemmelser - samt protokollen fra forhandlingene som lister detaljer om endringene her.

 

 

Forrige        1125 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå