Sagt under landsmøtedebatten
- Det må på plass personell med teknisk forståelse som kan gjøre gode vurderinger inn i militære operasjoner, presiserte Tonje Andreassen fra talerstolen. Foto: Torgrim Halvari

Sagt under landsmøtedebatten

Under Landsmøtedebatten fikk flere delegater kommet med sine tanker og bekymringer. Her er noen av dem.
Publisert: 2022.10.12
Audun Hasvik
Stein-Håkon Eilertsen, Landsstyret
Til Bent Joacim Berntzen. Vi er skuffa over regjeringa!
Vi flyr ræva av oss.
Vi er ned i badekaret, mens oppgavene flyt over.

Jan Inge Hansen, Landsstyret
Vi må ikke vente på krig.
Statsbudsjettet er ikke ambisiøst, det bygger på alternativ D (minimumsforsvar red.anm).

Espen Skare, Kystvakten 1
Har eg rett på foreldrepermisjon etter norsk lov?
Ifølge sjøforsvaret er svaret nei!
Òg har eg vern som varsler?

Kamilla Maria Kåstad, Midt-Troms 5
Skal vi bare rekruttere eller bruke penger på å beholde dem vi har lært opp?

Odd-Einar Eilertsen, NOFs pensjonsutvalg
Personellet er forsvarets viktigste ressurs. Vakt og seiling skal gi pensjonsgrunnlag.

Morten Sørlundsengen, Andøya 1
Vi på Andøya vi trenger et svar. Vi går i en usikkerhet som tærer.
Vi kjører skarpe oppdrag hver dag. Vi leverer langt over evne.

Trond Heimdal, Midt-Troms 2
10. juni fikk jeg bakoversveis. Da blei to de to maritime helikopter-kapasitetene som NH-90 representerer terminert.
Riksrevisjonen viste i sin revisjon av forsvarsdepartementet i 2018 at det ikke bare var industrien som var årsaken til forsinkelsene av innfasingen av våpensystemet.
Når forsvarsminister hevder at vi ikke kan bruke våpensystemet videre, av hensyn til juridiske prosesser mellom Norge og NHI (Nato Helikopter Industri). Har noen spurt NHI om Norge kan bruke helikopter-typen videre, særlig med tanke på dagens sikkerhetssituasjon?

Mathias Storrø, avdelingstillitsvalgt, Sør-Varanger
Lønn. Ny tilsatte i Hæren får lønnstrinn 26, mens vektere starter på lønnstrinn 32.
Det betyr at vi må jobbe 6 år for å komme likt med vekternes startlønn på lønnstrinn 32. 
Mitt spørsmål er: Hvilket minstelønnsnivå må til for å rekruttere og som nettopp har startet sin militære karriere. 


Hvilket minstelønnsnivå må til for å rekruttere og beholder H2-nivå, spurte Mathias Storrø fra talestolen

Egil Andre Olsen, Kystvakten 2
Pensjonssaka. For oss er dette det viktigste. Vi har ektefeller som jobber redusert
Nå vi får pensjon av 40 %. Vi må få pensjon av all inntekt.

Tonje Andreassen, Landsstyret
Utdanning innenfor cyberdomene og samband.
Det må gjøres gode vurdering på hva slags kvalifikasjoner personellet skal ha, det hjelper ikke bare med teknisk personell. Det må på plass personell med teknisk forståelse som kan gjøre gode vurderinger inn i militære operasjoner. I tillegg så må det plass ‘oversettere’ som kan gjøre cyberdomene forståelig for militære sjefer, slik at de forstår hvordan cyberdomene kan være styrkemultiplikator i militære operasjoner. Først da vil stridsvogner, fly og fartøy fungere fullt ut, sånn som de egentlig tenkt.

Øystein Dahlgren, Midt-Troms
EBA-problematikk.
Når vi bruke mye tid på å måke snø av lastebilene, er ikke det akkurat motiverende. Det kan være så små ting som en carport. Det at man tar vare på det man forvalter av materiell, er en motivasjonsfaktor for de som jobber med det hver dag. Derfor oppleves det demotiverende dersom slike rammefaktorer ikke er til stede.

Kenneth Viken, Lillehammer 2
FØS Forsvarets økonomi senter.
Forsvaret vil ha det til Bergen, men politikerne sier at ingen statlige virksomheter skal legges til de største byene.
Nå veit ikke personellet hvor de skal være fra 1. januar. Denne datoen vil mest sannsynlig ryke. I tillegg veit ikke personellet hva de skal gjøre. Dette må på plass nå, ellers finner folk seg nye jobber.
Kort oppsummert: Dette burde vært på plass for lenge sida!
Forrige        84 av 1715        Neste
loader