Saken om ettervirkning av undervisningstillegget er ferdigbehandlet i Tingretten.
Saken om ettervirkning av undervisningstillegget for de 450 som mistet undervisningstillegget 1. august 2017, er nå ferdigbehandlet i Tingretten. Saken oppstod som følge av at arbeidsgiver ensidig valgte å si opp avtalen om særskilte tillegg for undervisningstiden for militære arbeidstakere ved Forsvarets skoler. NOF og BFO kjørte saken på vegne medlemmene. Fra venstre: Lars Omberg (BFO), advokat Oddvar Lindbekk, Staale I Reiten (NOF).

Saken om ettervirkning av undervisningstillegget er ferdigbehandlet i Tingretten.

Vi fikk i dag informasjon om at dom i saken ikke er ferdig og vil ikke komme i dag 17. desember. Vi kommer tilbake med informasjon så snart dommen er klar.
Publisert: 2021.12.17
Staale I Reiten
Saken om undervisningstillegget ble behandlet i Oslo Tingrett i 23-25. november. 
Kjernen i saken er individuell ettervirkning av «undervisningstillegget» som fulgte av særavtale som ble sagt opp til bortfall, og omhandler totalt ca 450 medlemmer fra NOF og BFO.

(27/11) I retten anførte Regjeringsadvokaten på vegne av Forsvaret, at undervisningstillegget ikke utløste individuell ettervirkning fordi man kunne falle tilbake på hovedtariffavtalens regulering. De anførte blant annet at tillegget var en overtidsgodtgjørelse, og ved bortfall av tillegget faller en tilbake på overtidsgodtgjørelse etter hovedtariffavtalen.

Dette var NOF og BFO uenig i og vår advokat gjorde gjeldende at statens argumentasjon gjaldt en annen problemstilling knyttet til den videre eksistensen av tariffavtaler som sådan, og ikke individuell ettervirkning av tariffavtaler. Fra vår side ble det gjort gjeldende at vi stod overfor en opphørssituasjon som er der individuell ettervirkning har sin viktigste funksjon. Det ble også bestridt at det faste tillegget var en overtidsgodtgjørelse, og at det uansett ikke var noe som hindret individuell ettervirkning i saken.

For oss som arbeidstakerorganisasjoner er denne saken både av stor prinsipiell betydning samtidig som saken i seg selv er viktig for alle våre berørte medlemmer.

Rettslig følger denne saken opp Høyesteretts behandling av den såkalte Grefsenhjemmet-saken. Vår sak ble stanset i påvente av avklaring fra Høyesterett.

Behandlingen av vår sak startet tirsdag og sluttprosedyrene ble holdt torsdag.
Dom i saken faller normalt etter 14. dager, og vi blir gitt tilbakemelding om det tar lengre tid enn dette.
Det er advokat Oddvar Lindbekk som på vegne av BFO og NOF fører saken i retten.
Mer informasjon vil komme når dom i saken foreligger.

Les mer her
Forrige        18 av 1566        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå