Samråd-sesong for forsterket forsvar
Brigader Kvalvik orienterer om FMR på samråd om forsvarets fremtid
Torgrim Halvari

Samråd-sesong for forsterket forsvar

Det nærmer seg starten på innspurten av LTP-løpet – og NOF er på. Det er fire uker igjen til regjeringa legger fram proposisjonen, fire måneder til Stortinget skal ha vedtatt den nye planen. Da er det også tid for fagligpolitiske samråd, i regi av LO.
Publisert: 2020.02.27
Dag Leraand

– Samråd er fast praksis i oppkjøringa til langtidsplaninnspurten, forklarer NOFs forbundsleder Torbjørn Bongo. NOF er en nøkkelspiller i samrådene, men det er LO sentralt som inviterer aktuelle forbund og politikere. – Vi er det forbundet med flest medlemmer i Forsvaret, men på samrådene legger også tillitsvalgte fra andre forbund i forsvarssektoren fram sine saker, forteller Bongo. Selv deltar han på alle tre: Det første var i Oslo; fulgt av Bardufoss 28. februar og Bergen 3. mars.

 

Direkte møte

– Samrådene gir lokale tillitsvalgte mulighet til å møte sentrale politikere fra  Stortingets utenriks- og forsvarskomité, men også fra LOs sentrale ledelse. På sentralt nivå sender forbunda gjerne innspill til de politiske prosessene, men gjennom samrådene kommer det lokale nivået til orde. 

 

Og, legger Bongo til, det er de lokale tillitsvalgte som til sjuende og sist har best kunnskap om hvor skoen trykker. Det er tross alt de og deres medlemmer lokalt som har skoa på!

 
Leder av Utenriks og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt innleder og er tilstede på samrådene. 

Ett eksempel på samstemte advarsler – fra flere tillitsvalgte, fra flere forsvarsgrener, og fra begge landsdeler – på samrådet i Oslo, var den alarmerende kritiske mangelen på teknisk personell i Luftforsvaret. Noe som ble mottatt, og nok forstått, av komiteens leder Anniken Huitfeldt på første benk, bemerker Torbjørn Bongo.

 

Balansert forsvar

– Når vi fra NOF sentralt, og sammen med andre forbund i LO, arbeider for å påvirke politiske beslutninger, legger vi alltid behovet for et større og mer balansert nasjonalt forsvar til grunn, forklarer Bongo, – og med tydelig fokus på personelldimensjonen.

 

I arbeidet med neste langtidsplan har NOF i hovedsak stilt seg bak Forsvarssjefens alternativ A. NOF er her særlig opptatt av strukturen til Hæren og Sjøforsvaret, gitt at Luftforsvaret i all hovedsak, med unntak av kritisk personellmangel og avklart luftvern, er rimelig godt på plass.

 

– Derfor arbeider vi nå med to NOF-notater, om henholdsvis styrket landmakt og sjømakt, forteller forbundslederen. – Disse vil vi bruke for å bevisstgjøre politiske myndigheter om behovet for en vesentlig framskyndet styrking av Sjøforsvaret og Hæren. Dermed vil vi også synliggjøre vår argumentasjon overfor medlemmene.

 
Forbundsleder, Torbjørn Bongo takker Brigader Kvalvik

Hovedpunktet for begge notatene er at den opptrappingsplanen Forsvarssjefen har lagt opp til og som Stortinget mest sannsynlig vil skyve enda mer på, allerede i utgangspunktet er for defensiv:

 

– Vi vil, som vi allerede har kommunisert, legge særlig vekt på framskyndet anskaffelse av flere fartøyer til Sjøforsvaret, ikke minst erstatning for Skjold-klassen, og en raskere anskaffelse av særlig helikoptre og stridsvogner, gjerne også rakettartilleri, til Hæren. Og så forutsetter enhver oppbygging en styrking av personellstruktur og infrastruktur. Dét er helt selvsagt for oss, men dessverre ikke like åpenbart for politikerne! Derfor må vi hele tida jobbe for å få dem til å forstå både enkeltheter og sammenhenger.

 

Forrige        1098 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå