Sikkerhetsklareringskonferanse
Fra venstre Paal Henriksrud (Forsvaret), Frode Nilsen (Forsvaret), Kennet Bergland (NOF) og Eigil Jespersen (NOF).

Sikkerhetsklareringskonferanse

Økning i tap av sikkerhetsklarering i Forsvaret.
Publisert: 2019.04.04
Eigi Jespersen (tekst)
NOF har i de seinere år mottatt en økning i antall henvendelser vedrørende tap av sikkerhetsklarering. Økningen er spesielt knyttet til relasjoner (partner/ektefelle) til land det ikke er utleveringsavtale av personellinformasjon med. Det oppleves krevende for de dette angår.

Norsk tjenestemannslag tok initiativ til en sikkerhetsklareringskonferanse onsdag 3. april for å sette fokus på utfordringer knyttet til tap av klarering. Innledere på konferansen var fra justisdepartementet , NSM, FSA, Sivil klareringsmyndighet (SKM), LO Advokatene, NTL UD og EOS-Utvalget.

Konklusjonene fra konferansen er bla. at den enkelte har krav på en individuell helhetsvurdering i klareringssammenheng. Nasjonens behov for samfunnssikkerhet er ubestridt, men rettssikkerheten for den enkelte skal også ivaretas. Det er også et stort kompetansetap for Staten knyttet til tap av klarering.

Konferansen hadde stor interesse med rundt 120 deltakere.

Takk til NTL for et viktig initiativ!
Forrige        1101 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå