Sjefsbytte i Forsvarets musikk
I disse dager overtar Pål Wilhelm Magnussen ledelsen av Forsvarets musikk etter mangeårig sjef, Arnstein Lund.
Torbjørn Bongo/NOF

Sjefsbytte i Forsvarets musikk

I disse dager overtar Pål Wilhelm Magnussen ledelsen av Forsvarets musikk etter mangeårig sjef, Arnstein Lund. NOF.no tok en prat med de to i forbindelse med sjefsskiftet.
Publisert: 2020.08.21
Togrim Halvari

Pensjonert kommandørkaptein Lund har hatt en lang reise i Forsvarets musikk.

-Det har vært en lang reise, for min del 17 år som sjef. I denne tiden har det har vært store utordringer med tanke på ulike utredninger, LTP og liknende, men ikke minst en vanskelig periode når Forsvaret etter Krim sto overfor en formidabel omstilling. Vi hadde også utfordringer med å ivareta full drift i Forsvarets musikk og de prioriteringene som ble gjort. Reduksjoner i antallet ansatte etter 2016 har slått ganske hardt inn på mange måter.
Men Lund forteller at det også har vært mye moro, mye som har vært spennende og mye å glede seg over. Ikke minst trekker han fram en sterk faglig utvikling.
-Det personellet vi har i dag har svært høy kompetanse og leverer meget godt, så vi har en høy stjerne i kulturlivet. Ja det har virkelig vært en flott tid, uten tvil med utfordringer, men det får jo alle som sitter i posisjon. Forsvarets musikk er Norges eldste kulturinstitusjon. Vi går 450 år tilbake til tamburene på festningene. 
-Det er en lang og spennende historie, og det har vært litt ærefrykt å ivareta noe som har så lange historiske linjer tilbake, forteller Lund.

I forbindelse med 200-årsjubiléet for brigademusikken fikk de god omtale nasjonalt. Det ble produsert en bok, TV-produksjoner, konsert i Operaen m.m. Lund mener at Forsvarets musikk er viktig for Forsvarets identitet.

-Vi er viktige i mange sammenhenger, profesjonsidentitet, skape kulturer, og når det gleder å ivareta tradisjoner så har musikken en veldig sterk rolle. Haakon Bruun-Hanssen har vært opptatt av det med Forsvarets hederskonsert, en heder til de som gjør jobben, de som hver dag bidrar til at organisasjonen fungerer. Tror nok den nye forsvarssjefen også vil videreføre dette og bruke musikken som et kommunikasjonsverktøy både innad i Forsvaret og som et bindeledd mellom det militære og sivile samfunn, avslutter Lund.

Fra nå av er det Pål Magnussen som skal lede Forsvarets Musikk. Magnussen synes det er spennende å overta, og at det er et stort ansvar.
-Det er en utfordring å overta en sånn avdeling, i hvert fall etter noen som har sittet i jobben i 17 år. Det er mye å sette seg inn i, men det blir spennende å være med på å utvikle Forsvarets musikk videre. Som musikere ønsker vi alltid å bli bedre i faget musikk. Vi har en viktig tradisjon å forvalte videre i Forsvaret. For det er en lang tradisjon som går langt tilbake i tid. 

-Viktigheten av Forsvarets Musikk tror jeg ingen betviler, for vi blir brukt mye. Kristoffersen nevnte at et land uten kultur og tradisjoner ikke er et godt land, det er dette vi må forsvare, avslutter Magnussen.

Forbundsleder, Torbjørn Bongo er enig i viktigheten av Forsvarets Musikk.

-Forsvarets Musikk er viktig både for Forsvarets og det norske kulturlivet. For Forsvaret ved at de bidrar til synlighet og til oppslutningen om Forsvaret og forsvarsviljen. For kulturlivet ved at de skaper kompetanse og muligheter som hele kulturlivet nyter godt av." 

NOF takker Lund for solid innsats over mange år, og vi ønsker Magnussen lykke til! 

 

 

 

 

 

Forrige        208 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå