Sjefsskifte i Forsvarsstab og Hær

Sjefsskifte i Forsvarsstab og Hær

Den siste uken har det vært to sjefsskifter. Både Hæren og Forsvarsstaben har fått ny sjef. NOF gratulerer.
Publisert: 2019.09.02
Tor Egil Vangstad

Sist mandag overtok Generalmajor Eirik Kristoffersen som sjef for Hæren etter Generalmajor Odin Johannessen som har sittet fire år i stillingen. Kristoffersen har som de fleste vet vært sjef for Heimevernet de siste årene. NOF ønsker Odin Johannessen lykke til videre og gleder oss til et gode samarbeid med Kristoffersen.

NOF kommer med et utfyllende intervju med Kristoffersen i neste nummer av Befalsbladet.

NOF var sist tirsdag invitert til et spennende sjefsskifte. Generalløytnant Erik Gustavson ble i da takket av som sjef for Forsvarsstaben (FST) etter en 41 år lang karriere i Forsvaret, og ble erstattet av viseadmiral Elisabeth Natvig. 

Selve seremonien ble forrettet i form av en oppstilling i flotte rammer på Akershus festning, der Forsvarsstaben var oppstilt med mange inviterte gjester som publikum. Seremonien ble etterfulgt av en mottagelse i Gamle Logen, der Gustavson fikk sine fortjente lovord om vel utført jobb, og Natvig fikk sine lykkeønskninger til den nye jobben.

 Selv om generalløytnant. Gustavson nå pensjoneres fra Forsvaret, har han ikke tenkt å gi seg helt i arbeidslivet ennå. Allerede 1. september starter han i jobben som generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF). Som leder av en interesseorganisasjon knyttet til Forsvarssektoren håper NOF på et fortsatt godt samarbeid med Gustavson, og vi takker samtidig for et godt og konstruktivt samarbeid i løpet av årene han var sjef FST.

 Viseadmiral. Natvig kommer fra jobben som sjef for planavdelingen i FST, og har en lang og bred erfaring med seg fra ulik tjenestegjøring i bl.a. Sjøforsvaret, Forsvarets Overkommando, Forsvarets Logistikkorganisasjon og Forsvarsdepartementet. Hun ble banebrytende da hun i 2002 ble første kvinnelige flaggkommandør, og i dag ble hun da også første kvinnelige sjef for FST. NOF håper dette kan være til inspirasjon og motivasjon for andre kvinner i Forsvaret, da vi fortsatt ikke er i nærheten av å nå målet som ble satt om minst 20% kvinnelige tilsatte i Forsvaret innen 2020.

 Vi ønsker stabssjef Gustavson lykke til med nye utfordringer i NROF, og ser frem til et godt samarbeid med Natvig i årene som kommer.

 

Forrige        1045 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå