Sju offiserer tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Sju offiserer tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Sju offiserer er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan.
Publisert: 12.03.23
Oppdatert: 12.03.23
Sju offiserer er i statsråd i dag tildelt dekorasjoner for sin innsats under operasjoner i Afghanistan.

Brigader Torgeir Gråtrud er tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for fremragende ledelse og tapperhet.

Løytnant Christian Lian er tildelt Krigsmedaljen og en stjerne post mortem for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under flere operasjoner.

Fenrik Henrik Krogseth Jahre, kapteinløytnant Tommy Olsen, orlogskaptein Frode Singstad og fenrik Fredrik Femtehjell Friberg er tildelt Krigsmedaljen for på særlig måte å ha utvist personlig tapperhet under kamphandlinger i 2010.

– I statsråd 16. mars i år ble det fastsatt nye statutter for St. Olavsmedaljen med ekegren og av Krigsmedaljen.  Jeg er meget glad for nå å kunne tildele disse medaljene til noen av våre dyktige soldater. De har ved flere anledninger utvist ekstraordinær innsats i meget vanskelige situasjoner, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen kan nå tildeles for innsats under krig eller væpnet konflikt.
 Statuttene for alle de tre medaljene markerer anerkjennelse for tapperhet og lederskap langt ut over det som kan forventes i gitte situasjoner. Kravene til innsats er ”særlig fremragende” for Krigskorset (statutter) med sverd, ”fremragende” for St. Olavsmedaljen med ekegren og ”særlig” for Krigsmedaljen.

Nye statutter for St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen skal ikke påvirke den historiske gjennomgang av innsats i 1940-45.

(Kilde: Pressemelding fra Forsvarsdepartementet 23.03.12)

Link: 
Krigsmedaljen (Wikipedia)
St Olavsmedlajen med ekegren (Wikipedia)
Forrige        611 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N