Skatt på bonus - Ligningens ABC er nå oppdatert!

Skatt på bonus - Oppdatering!

Etter flere saker, klager og påtrykk fra NOF har nå skatteetaten kommet med en presisering på hvordan skatt på bonus beregnes.De påpeker at skatt på bonus skal beregnes på alle opptjeningsårene. Så istedenfor å få svært høy inntektskatt i utbetalingsåret, skal dette fordeles på opptjeningsårene. Hvor mye dette vil utgjøre for den enkelte kommer an hvor høy inntekt man har hatt, og skattereglene i opptjeningsårene. Dette blir en ganske kompleks beregning som skattemyndighetene skal gjøre, og kan fort utgjøre 20 000 – 30 000 mindre skatt for den enkelte.
Publisert: 2023.03.22
Oppdatert: 2023.03.22
Torbjørn Liestøl

Endringer i skatt på bonus (oppdatert 22.03.2023)
Skattemyndighetene har nå endret Ligningens ABC slik at de kommer i takt med forskriften til skatteloven vedrørende skatt på T-35 bonus. Se vedlagt skriv
bonus og skatt.pdf

Vi anbefaler alle i målgruppen å be om en vurdering på om dette kan medføre redusert skatt for den enkelte. Skattemyndighetene har plikt til å gjøre det som er mest gunstig for deg. 

SKATT OG BONUS (TIDLIGERE ARTIKKEL) 

Etter flere saker, klager og påtrykk fra NOF har nå skatteetaten kommet med en presisering på hvordan skatt på bonus beregnes. Årsaken til at vi har engasjert oss i saken, er at flere av våre medlemmer har blitt skattlagt for hele bonusen i utbetalingsåret. Nå presiserer imidlertid skattmyndighetene at skatt på bonus skal beregnes på alle opptjeningsårene. Så istedenfor å få svært høy inntektskatt i utbetalingsåret, skal dette fordeles på opptjeningsårene. Hvor mye dette vil utgjøre for den enkelte kommer an hvor høy inntekt man har hatt, og skattereglene i opptjeningsårene. Dette blir en ganske kompleks beregning som skattemyndighetene skal gjøre, og kan fort utgjøre 20 000 – 30 000 mindre skatt for den enkelte.

Hvem vil dette gjelde for?

NOF vil nå gå i dialog med skattemyndighetene og avklare dato for endringen, og hvilken tilbakevirkende kraft dette har. Slik vi oppfatter det, er endringen gjort tilbake i 2016, hvilket gjør at det er et betydelig antall bonusutbetalinger som kan ha blitt feilaktig behandlet. Så har du fått utbetalt bonus fra 2016 og frem til i dag, og utbetalingen kun har blitt skattlagt i utbetalingsåret, så ber vi deg ta kontakt med oss i NOF.

 

Hva skal jeg gjøre nå?

Hvis du er i målgruppen, så ber vi deg kontakte oss gjennom denne linken. Dette gjelder både for dere som er i Forsvaret i dag, og dere som har sluttet. Vi ber også om litt kameratstøtte. Kjenner du noen tidligere kollegaer som kan ha nytte av denne informasjon og som kan ha fått feil skatt? Da setter vi stor pris på om du kan videresende dem informasjonen og linken for registrering.

REGISTRER DEG HER

Hva skjer videre?

NOF vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi har avklart fremgangsmåten med Skattemyndighetene. I mellomtiden anbefaler vi alle som har fått utbetalt bonus siden 2015 å kontrollere lønnsgrunnlag eller tilsvarende for å se hvordan skatten har blitt beregnet på bonus utbetalingen.

 

Bestemmelsen som regulerer skattlegging av bonus (forskrift til skatteloven)

§ 14-3-10.Bonus ved åremåls tilsettinger i Forsvaret

Skatt på bonus ved åremåls tilsetting i Forsvaret, som utbetales i én sum ved tjenestens slutt, skal ved skattefastsettingen for utbetalingsåret beregnes til det beløpet som skatten ville ha utgjort om beløpet var blitt fordelt på de enkelte år i tjenestetiden. Ved beregningen fordeles beløpet forholdsmessig etter størrelsen av den godtgjørelsen for det enkelte år som bonus er beregnet av. Dette gjelder likevel bare når skattyteren har skattemessig fordel av det.

 

 

Forrige        71 av 1715        Neste
loader