Skatt på pendlerreiser
Mange av forsvarets ansatte pendler ukentlig til og fra jobb.
Forsvaret

Skatt på pendlerreiser

Enkelte av NOF sine pendlende medlemmer har i disse dager opplevd å bli trukket skatt for pendling de har gjort i forbindelse med arbeid. Dette finner NOF høyst urimelig. Norges Offisers- og spesialistforbund har derfor bedt Forsvaret om å redegjøre for denne beskatningen.
Publisert: 2019.06.19
Torgrim H Halvari

Skatt som er trukket gjelder alle utgifter over 97000 kroner i forbindelse med reise innen EØS området. En slik beskatning vil slå hard ut for mange av Forsvarets ansatte som pendler mellom bosted og arbeidsplass, særlig de som pendler mellom nord og sør.

- Jeg har sjekket grundig for å prøve å finne ut av hva som ligger bak endringen som gir våre medlemmer denne ekstra beskatningen. Det er rett og slett  ikke mulig å se hva som ligger til grunn. Jeg  håper virkelig dette er total skivebom fra Forsvaret sin side, sier Thor Manum, hovedtillitsvalgt for Sjøforsvaret. Manum har sendt en henvendelse til Skattebetalerforeningen hvor han har bedt om en forklaring.

 

Ber om redegjørelse fra forsvaret

Leder av NOFs forhandlingsavdeling, Staale I. Reiten skal senere i dag i møte med Forsvaret for å få en redegjøring.

- Vi forventer at Forsvaret redegjør for hva de mener er gjennomførelsegrunnlaget. Slik vi ser det så greier vi ikke å finne noe gjennomføringsgrunnlag for denne beskatningen. Vi forventer at Forsvaret rydder opp slik at personellet ikke blir satt i en vanskelig situasjon, uttaler Reiten.

NOF kommer tilbake med mer informasjon om saken i løpet av dagen.

Forrige        1071 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå