Slik blir OR2-4 sine rettigheter
Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

Slik blir OR2-4 sine rettigheter

Her beskrives de viktigste endringene
Publisert: 2018.02.01
Bente L. Henriksen, forhandler NOF (tekst)
Vilkårsendringene for OR2-4 er gjeldende fra 1. februar 2018.

Når Stortinget bestemte at Forsvaret skulle ha en militær ordning som innebar Offiserer (OF) og Spesialister (OR), bestemte de også at alt militært personell skulle ha samme rettigheter. 

Grenaderer og matroser som har blitt OR har fått nye rettigheter i Særavtale om merutgiftsdekning, ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret, (kompavtalen).

De viktigste rettighetene er:

Flyttebonus
Personell som får beordring for ett år eller mer til nytt tjenestedistrikt og som skifter selvstendig bolig ved flytting til det nye tjenestestedets naturlige boområde innvilges flyttebonus. Flyttebonusens størrelse vil være landsdelsavhengig (ref. Kompavtalen pkt. 3.3) I tillegg innvilges flyttegodtgjøring etter Kompavtalens pkt. 5.8

Pendlerreiser
Personell beordret til nytt tjenestedistrikt som ikke flytter, tilstås reiser mellom nytt tjenestested og hjem. Med hjem regnes i denne forbindelse faktisk bosted utenfor tjenestedistriktet, hvor personellet ved beordringsdato bor i selvstendig bolig. Man får i dette tilfellet også dekket kost og kvarter i inntil 5 år.
Antall reiser man får, avhenger av om man fører to husholdninger eller ikke, og om man har samværs- og besøksrett til barn. Man kan få 33 tur/retur reiser eller 20 tur/retur reiser pr år avhengig av hvilken kategori man kommer inn under (ref. Kompavtalen pkt. 5.6.2). Personell som ikke har fått beordring til nytt tjenestedistrikt, og som tidligere har fått innvilget reiser etter Kompavtalens pkt.5.6.3.2, med 11 tur/retur eller 6 tur/retur reiser, beholder disse reisene så lenge man sitter i samme stilling.

Flytting til ønsket bosted
Personell underlagt disponeringsordningen med minst 4 års tjeneste i Forsvaret kan få dekket flytting èn gang i løpet av tjenestetiden til ønsket bosted innen landet og utenfor tjenestestedets tjenestedistrikt. Dersom denne flyttingen medfører at man blir ukependler, har man rett på pendlerreiser, kost og kvarter i inntil 5 år (ref. kompavtalen pkt. 5.8.4)

Kompavtalen finner du her.

Henvend deg til nærmeste Hovedtillitsvalgte for ytterligere informasjon og spørsmål
 
Forrige        1174 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N