Slik blir verneplikten

Slik blir verneplikten

Vernepliktsutvalgets første rapport til Forsvarsministeren er nå klar. Norges Offisersforbund har fått en kopi av rapporten. Vi deler her det foreløpige resultatet med våre medlemmer.
Publisert: 15.06.19
”Vernepliktsutvalget er i sitt mandat bedt om å fremme en rapport til Forsvarsdepartementet med anbefaling om en fremtidig vernepliktsordning basert på Forsvarets behov innen et år fra utvalget ble konstituert 31. Oktober 2014”.

Dette er den innledende teksten som beskriver de ytre rammene for ekspertutvalgets foreløpige rapport. Videre skriver de:


Sammendrag av rapportens anbefalinger:


"Vernepliktsutvalget mener at verneplikten fortsatt må inngå som en sentral komponent i Forsvarskonseptet. Økt reaksjonsevne og bedring av Forsvarets operative evne vil kreve fornyet fokus på den samlede styrkestrukturens operative evne. Forsvarssjefens styrkebrønn bør derfor nedlegges, og erstattes av en identifisert og trenet reserve i alle forsvarsgrener. Personell som ikke fordeles til reserven overføres direkte til Heimevernet. Samtidig må Forsvarets stående operative evne og beredskap ikke reduseres. Verneplikten kan gi vesentlig større bidrag til fremtidig beredskap og operativ evne, til en relativt begrenset kostnad.

Utvalget mener videre at differensiert lengde på førstegangstjenesten bør innføres med 6, 12 og 18 måneder, i henhold til Forsvarets behov. 12 måneders førstegangstjeneste skal imidlertid også i fremtiden være det normale. Samspillet mellom plikt og frivillighet må utvikles videre på en måte som ivaretar både Forsvarets og den enkeltes behov på en best mulig måte. Forsvarets behov kan enda større grad dekkes med kvalifisert personell ved å innføre en mer individuell behandling av motivert personell.

De kulturelle sidene ved innføring av allmenn verneplikt må gis vesentlig større oppmerksomhet. Ledere på alle nivå må innprentes at fastsetting av normer, regler og utvikling av holdninger er et lederansvar. Forsvaret må umiddelbart sørge for at personlig bekledning og utrustning, samt kaserneforhold tilpasses kvinneandelen”.


Videre i den 12 sider lange rapporten utredes det utdypende innenfor hver enkelt anbefaling. Hele rapporten kan du lese her.

Norges Offisersforbund er meget positiv til hvordan denne rapporten utarbeides. Det er dog et omfattende som arbeid som vi følger nøye med på.
Forrige        160 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N