Slik melder du inn krav ifm Lokal lønn

Slik melder du inn krav ifm Lokal lønn

Ønsker du å melde inn et krav ifm lokal lønn. Her finner du opplysning om hvordan, til hvem og innen når.
Publisert: 12.09.17
Oppdatert: 12.09.21

Ønsker du å melde inn et krav ifm lokal lønn. Her finner du opplysning om hvordan, til hvem og innen når.

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no

Totalt var det avsatt drøye 75 mill kroner til lokale lønnsforhandlinger i forsvaret (HTA 2.3.3). 29 millioner ble i forrige uke fordelt til gruppejusteringer. Resterende er fordelt til ut til DIF, hvor det skal forhandles på enkelt stillinger.

I tillegg til å fremme krav om endring/økning i særforhold/lønnstrinn, samt B-trinnstillegg, er det i år to nye virkemidler tilgjengelig. Først kan LT og KAP/KL/RITT søke om overføring til de nye LT2 og KAP2 rammene. Kriteriene for å kreve overføring til disse, finner du her. Videre har partene sentralt i forsvaret blitt enig om at de som har hatt graden i minst 10 år, bør vurderes spesielt i år.
Dernest er også HTA virkemiddel 2.3.6.c gjort tilgjengelig for befal. Det betyr at befal kan gis gradsopprykk gjennom lokal lønn. Særlig aktuell i denne sammenheng er stillinger med flytende grad, og personer som har innehatt graden lenge midlertidig.

Ved frem sending av krav er det viktig at feltet for begrunnelse fylles ut grundig. Dette både for å gi forhandlingsutvalgene mulighet for å prioritere kravene, samt for å kunne begrunne kravene i forhandlinger. Kravene fremsendes på vedlagt skjema.

Kravene fremsendes til HTV i egen DIF.
Nedenfor er listet opp NOF sine HTV i de ulike DIF, samt tidsfrist for å fremsende krav i aktuell DIF.
Lokalavdelingen vil kunne gi innspill til prioriteringer, samt bistå medlemmene med utfylling.
(Hæren har delt landet i 2 pga størrelse og forventet antall krav.)

Hæren (Nord Norge) - Jan Helge Andersen                           1. okt
Hæren (Sør Norge) – Torbjørn Liestøl                                    1. okt

Sjø - Thor Manum                                                                   Tentativt 1. okt

Luft – Tormod Ihlen                                                                Tentativt 1. okt

FLO - Kennet Bergland                                                           Tentativt 1. okt

INI - Kenneth Viken                                                                 21.september

HV- Hugo Johansen                                                                 Tentativt 1. okt

FOH- Stig Bosch                                                                       Tentativt 1. okt

FST- Lars Terje Olsen                                                               Tentativt 1. okt

FAKT- Christian F. Kolvik                                                          Tentativt 1. okt

FSAN- Henriette Holther-Hjelmervik                                        Tentativt 1. okt

FHS- Eystein Skaugvoll                                                             Tentativt 1. okt

FSA- (ledig)  Torbjørn Liestøl                                                    1. okt

VPV- Harry Horge                                                                      Tentativt 1. okt

FLA- Jon Kåre Evenstad                                                             Tentativt 1. okt

FMS-

LOS- Eirik Stenberg                                                                    27/9

FPT- Bjørn Olstad                                                                       Tentativt 1. okt

FPK – Andreas Braset                                                                 Tentativt 1. okt
Utland - Jean-Bobér Rooseboom de Vries                               1. okt
Ledende - Torbjørn Bongo                                                        1. okt

Merk – det kan komme endringer til frister, når endelig plan blir lagt i aktuell DIF. Hold deg oppdatert på nof.no eller FriTV info om frister.

 

Andre Etater:

FD – Lars Dyrlie

Forsvarsbygg- Finn Terje Olsen

NSM – Pål Bøe

FFI –

Merk – disse etatene kan ha egne frister og egne retningslinjer. Kontakt HTV for mer info.

 

POC i NOF Sekretariat er Torbjørn Bongo og Staale I Reiten

Forrige        497 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N