Opprettholder kravet om Særskilt nemnd om ATF

Opprettholder kravet om Særskilt nemnd om ATF

Forsvarsstaben(FST) har i brev til Sorenskriver Dalseide, bestridt kravet om at ATF-bruddet skal behandles i særskilt nemnd. NOF og NTL opprettholder kravet, og LO Juridiske har i tydelig ordelag bedt om at FST må begrunne sitt standpunkt bedre.
Publisert: 13.02.12

Forsvarsstaben(FST) har i brev til Sorenskriver Dalseide, bestridt kravet om at ATF-bruddet skal behandles i særskilt nemnd. NOF og NTL opprettholder kravet, og LO Juridiske har i tydelig ordelag bedt om at FST må begrunne sitt standpunkt bedre.

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no

NOF og NTL/Forsvaret gikk i desember til brudd ifm forhandlingene om ny ATF, til erstatning for ATM og ATS. Med utgangspunkt i dialog med FST ble Sorenskriver Nils Dalseide anmodet om å være leder for nemden. Med basis i henvendelsen satte han krav i forhold til tidsfrister. Denne fristen ble senere utsatt.

Forsvarsstaben (FST) har i brev av 1. februar til Dalseide bestridt at tvisten skal behandles i Særskilt nemnd. LO Juridiske har på vegne av NOF og NTL/F bedt om at dette meget tynt begrunnede standpunktet utdypes, samtidig som vårt krav om behandling i Særskilt nemnd opprettholdes. NOF finner det oppsiktsvekkende at FST først tilkjennegir sitt standpunkt så sent, til tross for at de fikk oversendt prosess skriv fra NOF og NTL/F allerede før jul, samt at oppmann både er iht forslag fra FST og ikke minst en avtale om utsettelse av tidligere frister.  

NOF forventer at FST gir et raskt svar på denne henvendelsen, slik at frister fastsatt i medhold av Tjenestetvistloven kan opprettholdes.

Med bakgrunn i at unntaksprotokollen som hjemler en ny ATF avtale, forutsetter enighet om én ny tariffavtale, før denne kan tre i kraft, vil NOF og NTL/F kreve at iverksettelse av ny ATF utsettes til tvistebehandlingen er avsluttet.

Forrige        426 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N