Startskuddet for lønnsoppgjøret 2020
Nestleder i NOF, Tor Egil Vangstad fokuserte under LO´s representantskap på bruddet i forhandlingene om Særalderspensjon
Alf Ragnar Olsen, LO Media

Startskuddet for lønnsoppgjøret 2020

LO gjennomførte i dag Representantskap, og vedtok en tariffpolitisk uttalelse. Dette er regnet som startskuddet på årets lønnsoppgjør. Både nestleder og forbundslederen i NOF hadde ordet i debatten, og snakket om bruddet i særalderspensjons-forhandlingene, og KKT-Prsojektet og den mulig forestående gradsnedtrekket.
Publisert: 2020.02.18
Torgrim H. Halvari

Det er tradisjon at LO avholder et Representantskapsmøte i andre halvdel av februar hvert år. Det viktigste som behandles på dette møtet, er en tariffpolitisk uttalelse. Er sagt med andre ord, LO sine felles krav til de kommende lønnsoppgjørene i både privat og offentlig sektor. 

Møte ble avholdt i dag, og det var et enstemmig Representantskap som til slutt vedtok årets Tariffpolitiske uttalelse

Men før man kom til vedtaket ble det gjennomført en bred og omfattende debatt knyttet til LO Sekretariatets forslag til uttalelse. Først ute for NOF var nestleder Tor Egil Vangstad som fokuserte på det nylige bruddet i forhandlingene om Særalderspensjon. Det er bekymringsfullt at Staten i sitt tilbud ikke ville lytte til tilbakemeldingene fra Forsvarets ansatte om at de ikke må tas for gitt, og at det er grense for langt lojaliteten strekker seg. Her bør både militær og politisk ledelse lytte nøye. Nestlederen var også tydelig på at NOF nå forventer at Forsvaret må ta sin del av ansvaret, og bidra til snarest mulig lande en enighet om at ATF-tilleggene må gjøres pensjonsgivende. 


Nestlederen var tydelig på at NOF nå forventer at Forsvaret må ta sin del av ansvaret, og bidra til snarest mulig lande en enighet om at ATF-tilleggene må gjøres pensjonsgivende. Foto: Alf Ragnar Olsen, LO Media

Neste ut i debatten fra NOF var Forbundsleder Torbjørn Bongo som valgte å fokusere det pågående KKT (KompetanseKodeVerk) -prosjektet som er i ferd med å rulles ut i Forsvaret.


Forbundsleder, Torbjørn Bongo valgte å fokusere det pågående KKT (KompetanseKodeVerk) -prosjektet som er i ferd med å rulles ut i Forsvaret.
Foto: Alf Ragnar Olsen, LO Media

Et prosjekt som med basis i OMT vil kunne medføre en betydelig endring og nedgang i grad for mange stillinger i Forsvaret. Og som han sa, en slik endring og nedgang i stillingene vil medføre at stillingskoden/lønnsrammen for flere stillinger i forsvaret vil få en ny og lavere minimumslønn.


Forbundsleder, Torbjørn Bongo anmodet om støtte fra salen til å hindre lønnsnedgangen. Foto: Alf Ragnar Olsen, LO Media

Og salen var ikke i tvil på hans spørsmål, vil en lavere minimumslønn medføre enn høyere eller lavere gjennomsnittslønn? Til slutt anmodet han om støtte fra salen til å hindre denne lønnsnedgangen.

Ønsker du å lese mer om Representantskapet, anbefaler vi LO sine hjemmesider eller hjemmesiden til FriFagbevegelse

Forrige        1102 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå