Staten anker skoletillegg dommen til Høyesterett
Skoletillegg dommen er anket til Høyesterett, og 10. februar ble tilsvar levert. Vi venter at det kommer en avklaring i saken i løpet av mars. Foto: Forsvaret

Skoletillegg dommen kan være klar i mars

Tilsvar på anken er nå levert. - Jeg kan ikke tro at Høyesterett vil komme til at det er grunnlag for å slippe inn og fremme saken, sier advokat (H) Oddvar Lindbekk, som fører saken for våre medlemmer.
Publisert: 2023.02.14
Staale I Reiten

Fredag 13. januar valgte staten å anke saken til Høyesterett. De forsvarsansatte har nå inngitt anketilsvar på anken, og saken ble oversendt fra Borgarting lagmannsrett til Norges Høyesterett 10. februar. Saker som blir endelig avgjort i ankeutvalget har det siste året hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på under en måned. Dersom saken skulle slippe inn til behandling er gjennomsnittlig saksbehandlingstid ca. 6 måneder fra saken ble oversendt til Høyesterett og frem til ankeforhandlingen.

Det er derfor grunn til å regne med at vi innen ca. en måned får vite om saken blir nektet fremmet og lagmannsrettsdommen blir rettskraftig, eller om saken slipper inn til ny ankeforhandling.

I 2022 var det bare 11 % av ankene i sivile saker som ble tillatt fremmet til behandling.

Advokat (H) Oddvar Lindbekk sier følgende om anken til HR:

- Jeg kan ikke tro at Høyesterett vil komme til at det er grunnlag for å slippe inn denne saken og regner med at saken ikke tillates fremmet.
Det vil i så fall bety at endelig dom i saken vil komme i løpet av mars.

Saken føres for NOF og BFOs over 400 medlemmer som mistet skoletillegget 1/8-2017. Vi kommer tilbake med informasjon fra behandling i ankeutvalget til Høyesterett, så snart det foreligger avgjørelse derfra.

Historikk:
For mer informasjon – se «Full seier i Borgarting lagmannsrett – skoletillegget ble skoleeksempel på individuell ettervirkning»
Forrige        35 av 1697        Neste
loader