Staten anker skoletillegg dommen til Høyesterett
Det er nå klart at skoletillegg dommen fra Borgarting Lagmannsrett er anket til Høyesterett. Anke ble levert av Regjeringsadvokaten på vegne av Forsvaret på fredag ettermiddag. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det er laget tilsvar i saken. Foto: Forsvaret

Staten anker skoletillegg dommen til Høyesterett

Det er nå klart at skoletillegg-dommen fra Borgarting Lagmannsrett er anket til Høyesterett. Anke ble levert av statsadvokaten på vegne av Forsvaret på fredag ettermiddag.
Publisert: 2023.01.16
Staale I Reiten
Vår advokat har nå tre uker på seg til å gi tilsvar. Skoletillegg dommen fra Lagmannsretten skal så behandles av ankeutvalget til Høyesterett, som bestemmer om den slipper gjennom til behandling i Høyesterett.
Saksbehandlingstid på saker som slipper gjennom ankeutvalget i Høyesterett var i 2022 på mellom 6-7 måneder.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det er laget tilsvar i saken.

For mer informasjon – se «Full seier i Borgarting lagmannsrett – skoletillegget ble skoleeksempel på individuell ettervirkning»
Forrige        4 av 1665        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå