Status NATO Skatt fra befalsorganisasjonene

Status NATO Skatt fra befalsorganisasjonene

Status i saken om NATO Skatt fra NOF/BFO/KOL.
Publisert: 12.08.29
Oppdatert: 12.08.29

 

BFO, KOL og NOF har i dag hatt fellesmøte for å gå gjennom status og videre oppfølging av NATO skattesaken.  Vi viser til tidligere informasjon som er gitt i saken. Les mer her og her.

Vi har i løpet av sommeren støttet flere av våre medlemmer i sine klageprosesser mot skatteklagenemda. Noen få saker er ferdigbehandlet og mange ligger nå på vent for en samlet behandling.  Vi har ikke fått en tidsangivelse for når disse vil bli behandlet.

Organisasjonen ber den enkelte som får vedtak fra skattemyndighetene eller skatteklagenemda om å meddele resultatet til sine respektive organisasjoner. Dette for å skaffe en best oversikt over de faktiske vedtak og hvilken begrunnelse som brukes for vedtakene. Vi ser nå at enkelte har fått medhold, mens andre ikke får.

Med basis i resultatet fra behandlingen i skatteklagenemda vil vi kunne ta stilling i hvordan vi tar saken videre.

I tillegg til å følge opp saken mot skattemyndighetene følger vi denne saken opp mot Forsvarsdepartementet. Her har vi tidligere sendt en felleshenvendelse hvor vi ber de ta saken opp mot Finansdepartementet for å få en snarlig avklaring i saken. Denne dialogen er pågående og vi opplever god oppfølging fra FD i saken.

 

Oslo 29. august 2012

 

Jens B Jahren (BFO)                       Torbjørn Bongo (NOF)                                  Tor Erik Drangsholt (KOL)

Forrige        509 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N