Status i Heimevernet
En engasjert general, Eirik Kristoffersen. Foto: Eigil Jespersen.

Status i Heimevernet

Sjef HV, generalmajor Eirik Kristoffersen, inviterte tjenestemannsorganisasjonene til et møte på Terningmoen 11. april.
Publisert: 2019.04.12
Eigil Jespersen, NOF (tekst)
Hensikten med møtet var å gi organisasjonene en oppdatering på status i Heimevernet.

Etter ca 1 ½ år i stillingen ga en åpen og ærlig, men også tydelig general en beskrivelse av utfordringene i HV. Han var klar på at han ønsket et nært samarbeid med organisasjonene i forhold knyttet til utviklingen av HV. Han ble videre utfordret på hvordan han ser på krav på medbestemmelse knyttet til vilkårene for personell styrkestrukturen i HV. NOF har en klar oppfatning om at sjef HV ønsker å arbeide videre med dette initiativet.

Organisasjonene fikk orientering om Plan for reorganisering av Heimevernets produksjonsstruktur av oberst Ove Staurset. Dette meget viktige arbeidet vil kunne medføre mindre endringer i strukturen i HV. Ny struktur skal være implementert 1/8-2020. Tidsplanen for dette arbeidet er realistisk også med tanke på medbestemmelse i prosessen.

Avslutningsvis ble det gitt en orientering om FFIs prosjekt 1489 Heimevernet mot 2030 av oberstløytnant Per K Dahl. Prosjektet går over tre år og vil i liten grad kunne påvirke LTP-arbeidet (2021-2024) i HV. Imidlertid vil dette prosjektet kunne påvirke/utfordre tradisjonell tenkning i HV.

Alt i alt en nyttig og interessant dag i Heimevernet!
Forrige        1097 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå