Status om Landmaktsutredningen
Den videre utviklingen av Hæren og Heimevernet på litteraturhuset. Tilstede var Brigader Aril Brandvik, Generalmajor Odin Johannessen, Professor Kjell Inge Bjerga, Seniorforsker Nina Græger og leder for VGs kommentaravdeling Frithjof Jacobsen. Foto: Jostein Hestdal, Forsvaret.

Status om Landmaktsutredningen

- Åpenhet er nøkkelen til en god prosess
Publisert: 2017.04.07
Markus Källvik (tekst)
Mandag 3. april ble det holdt et to-timers informasjonsmøte i Litteraturhuset med åpenhet for alle.

Leder av arbeidsgruppen som jobber med utredningen av Hæren og Heimevernet, Brigader Aril Brandvik innledet med generell informasjon og status. Krigsspillet ble ferdig 27. mars, og nå er arbeidsgruppa inne i en syntesefase der helheten skal ses på. Han opplyste om prosessen og veien videre mot overleveringen av rapporten til Forsvarssjefen før sommeren.

Etterfulgt av Brigaderen holdt følgende sine innlegg:
Sjef Hæren, Generalmajor Odin Johannessen.
Professor PhD, Kjell Inge Bjerga
Nina Greger, Dr. Polit i Internasjonal Politikk
Frithjof Jacobsen, leder for VGs kommentatoravdeling

- Det som er viktig i videre arbeid, og spesielt ved fremleggingen av rapporten er åpenhet. Vi oppfordrer Forsvarssjefen og politisk ledelse til å spille med åpne kort i den videre behandlingen, også etter at rapporten er overlevert fra Brigader Brandvik, sier NOFs stabssjef Jan Tore Simonsen som var til stede under informasjonsmøtet. NOF ønsker arbeidsgruppa lykke til videre med arbeidet.
Forrige        1314 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N