Stian Rasmussen tildelt NOFs årlige hederspris for 2020.
Stian Rasmussen tildelt NOFs årlige hederspris for 2020.
Foto: Privat

Stian Rasmussen tildelt NOFs årlige hederspris for 2020.

For første gang i historien deles NOFs årlige hederspris ut. Hedersbevisningen ble innført på bakgrunn av et landsmøtevedtak fra 2018, og tidligere i år vedtok Landsstyret hedersprisens statutter.
Publisert: 2020.06.16
Av Tor Egil Vangstad, nestleder.

Forbundet har fra før andre hedersbevisninger, blant annet hederstegnet som rangerer over den nyopprettede hedersprisen, og aller øverst æresmedlemskapet. Bakgrunnen for landsmøteinnspillet om en ny pris var at man savnet en pris som var litt mer oppnåelig og nådde bredere ut enn de tradisjonelle hedersbevisningene. I statuttene heter det i den første paragrafen at «NOFs årlige hederspris utdeles til én eller flere medlemmer som har utmerket seg spesielt i forbundets tjeneste i året som har gått». Dette skal bidra til at både medlemmer med og uten verv i forbundet er i målgruppen når noen skal nomineres til prisen.

 

Blant flere gode kandidater vedtok Landsstyret på sitt møte i forrige uke å tildele NOFs årlige hederspris for 2020 til Stian S. Rasmussen fra 132 luftving i Luftforsvaret. Rasmussen har over flere år vært forbundets arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) ved denne luftvingen, som favner om personell både på Ørlandet og i Bodø. Selv om andre gode kandidater ble nominert, falt Landsstyret likevel ned på Rasmussen som den de ønsket å gi årets pris til.

 

I begrunnelsen trekkes det særlig frem den meget gode jobben han har gjort som ATV. Det kan være utfordrende å tjenestegjøre på ett tjenestested, men samtidig representere medlemmer på et annet tjenestested i tillegg, men dette synes Rasmussen å ha balansert på en god måte. Han får meget gode skussmål av flere medlemmer, også i Bodø, som uavhengig av hverandre sier de synes han representerer deres interesser på en god måte.

 

Rasmussen har også lagt ned et betydelig arbeid i å heve sin egen tillitsvalgtkompetanse, både gjennom kurstilbudene til NOF, LO Stat og AOF. Den opparbeidede kompetansen har sammen med erfaring gjort ham til en godt skodd tillitsvalgt som oppleves å nyte stor respekt hos både medlemmer og arbeidsgiver. Tilbakemeldingene fra lokale arbeidsgiverrepresentanter tilsier at Rasmussen har håndtert ATV-rollen på en eksemplarisk måte, ved at han er løsningsorientert og søker enighet der det er mulig, men nøler samtidig ikke med å sette ned foten hvis han mener det strider mot forbundet og medlemmenes interesser.

 

I den såkalte OA-saken måtte Rasmussen sette ned foten. Der reagerte han på at arbeidsgiver uthulet forståelsen av det som etter Hovedtariffavtalens § 7.2 er å regne som «ordinært arbeid». Systematisk nattarbeid ifm. mørkeflygingstrening var plutselig blitt innenfor det arbeidsgiver definerte, programmerte og kompenserte som ordinært arbeid, ennå han på vegne av NOF-medlemmenes interesser gikk til uenighet under drøftingene av de berørte arbeidsplanene. Rasmussen har vært sentral i forbundets innhenting av fakta i saken, og kan således ha bidratt til at NOF til slutt fikk gehør for sitt syn da Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med hovedsammenslutningene fikk denne tvisten til tolking opp mot regelverket. Siden Luftforsvaret har nektet å betale tilbake til de ansatte er saken fortsatt ikke avsluttet, og Rasmussen er fortsatt med i vurderingene om hvorvidt saken skal dras inn for rettsapparatet.

 

Forbundsleder Torbjørn Bongo har allerede gratulert Rasmussen med prisen, og har invitert ham til den formelle utdelingen av prisen under Landsstyremøtet i november.

 

NOF gratulerer med tildelingen av forbundets første årlige hederspris, og takker for vel utført arbeid til det beste for Forsvaret og våre medlemmer.

Forrige        329 av 1697        Neste
loader