Stopp avviklingen av FRITV-ordningen!

Stopp avviklingen av FRITV-ordningen!

Leder i Norges offisers- og spesialistforbunds kadettutvalg (NOFKA), Aslak Skorpen, frykter at bortfallet av ordningen med frikjøpte tillitsvalgte også vil påvirke elever og kadetter ved Forsvarets skoler i en tid med store endringer
Publisert: 2019.09.02
Tommy Aksdal

«Utdanningsordningen har helt klart medført mye usikkerhet og store hull i forvaltningen av elever og kadetter ved Forsvarets ulike skoler. Mange vet ikke hvor de skal henvende seg for å få innsikt i hvilke rettigheter de har. Utdanningsordningen har gitt mange nye utdanninger, ulike personellkategorier med ulike ansettelsesvilkår, forskjeller i vilkår, og utfordringer i forvaltningen av alle disse. Elevene blir fortalt at de kategoriseres som ikke ansatte ogpåfrivillig tjeneste. Man opplever også at flere omtaler dem som vernepliktige elever og kadetter,  mens andre poengterer at de ikke er vernepliktige, men forvaltes på vernepliktige vilkår. Selv flere av de ansatte henger ikke med på alle endringene som skjer, og reglementene klarer ikke å oppdateres raskt nok. Dette gjelder også for dem under utdanning. 

 Sammen med HR-transformasjonen har alt dette ført til at det er vanskelig, spesielt for noen uten tidligere erfaring fra Forsvaret, å stille de riktige spørsmålene. Her opplever jeg, også med bakgrunn i stadige tilbakemeldinger fra personell under utdanning, at NOF med sine heltids tillitsvalgte klarer å tette noe av dette gapet som har oppstått. Folk må vite hvilke vilkår som gjelder for dem, og må kunne få hjelp til å vite hvordan de på best mulig måte kan forvalte sin utdanning og fremtidige karriere. Her er et sentralt poeng at de tillitsvalgte også driver kompetanseheving av tillitsvalgte blant elevene og kadettene, hvor også flere har verv i NOFKA. Disse elevene og kadettene fungerer i neste omgang som «kunnskapsbrønner», og kan hjelpe de som trenger det på laveste mulige nivå. Av den grunn bidrar nærheten og tilstedeværelsen som vi får av våre tillitsvalgte til at nivået på utdanningen vår heves.»

 Skorpen, som nå jobber som stasjonssjef ved militærpolitistasjonen i Bodø etter fullført grunnleggende offiserspåbygning (GOP) og politihøgskolen, tror ikke at tillitsvalgte på deltid vil ha tid til å prioritere tillitsarbeid i en allerede hektisk arbeidssituasjon.

 «Forsvarsansatte jobber mye. Med øvelser, vakter og annen tilleggsaktivitet i tillegg til et generelt høyt arbeidspress, tror jeg det er en utopi å forvente at ansatte skal ha tid til å vareta slike verv på en god måte som deltidsansatt. Man vil antakelig sitte igjen med en følelse av at man underpresterer på to fronter, fordi det er mye som skal gjøres. Som en forlengelse av dette frykter jeg at elever og kadetter havner nederst på prioriteringslisten fordi disse egentligbør bli ivaretatt av sine respektive skoler. Dette skjer imidlertid ikke alltid, og derfor er vi helt avhengige av at tillitsvalgte som sørger for å stille de gode spørsmålene der det trengs, poengtere avvik, og støtte arbeidsgiver i å gjøre jobben sin. Forsvaret trenger sine heltidstillitvalgte, antakelig mer enn de som ønsker å fjerne ordningen innser. Jeg tror ikke lederne innser hvor mange spørsmål og henvendelser som tas unna av de tillitsvalgte før de når HR-huset og lignende. Denne ordningen må bestå!»

Forrige        1042 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå