Norges Offisersforbund er svært tilfreds med at Stortinget har sluttet seg til, og forsterket behovet for en helhetlig revidering av befalsordningen.
Norges Offisersforbund er svært tilfreds med at Stortinget har sluttet seg til, og forsterket behovet for en helhetlig revidering av befalsordningen. illustasjonsfoto
Publisert: 12.06.08
Norges Offisersforbund er svært tilfreds med at Stortinget har sluttet seg til, og forsterket behovet for en helhetlig revidering av befalsordningen. Det er viktig at Stortinget gir signaler om at 35-års grensen skal inkluderes i vurderingen, samt at dette også må sees mot ordningen for grenaderer/matroser. Og gjjennom disse signalene følger opp innspillene fra Norges Offisersforbund gjennom samråd og møter med partiene på Stortinget.

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no  

Stortinget har i sin innstilling til ny langtidsplan forsterket Regjeringens varslede helhetlige revidering av befalsordningen, og uttaler:

- Komiteen finner det påkrevet at arbeidet med personell- og kompetansereformen inneholder en helhetlig gjennomgang av dagens befalsordning – inkludert forhold knyttet til utdanning, ansettelse, gradssystem, disponering og lønn – for å sikre at befalsordningen er tilpasset Forsvarets og medarbeidernes behov og samfunnet for øvrig. Komiteen ber om at dette arbeidet prioriteres.
Komiteen anser det også som nødvendig å revurdere dagens ordning for grenaderer. Erfaring tilsier at Forsvarets grenaderkorps i dag har for kort ståtid og høy turnover. Formelle og strukturelle årsaker til dette, med opphav i dagens ordning, må identifiseres og avhjelpes.

Det er viktig at Stortinget ber om at revideringen av befalsordningen må forståes utvidet, og inkluderer ansettelsesregimet og lønn. Dette er en oppfølging av de innspill som NOF har presentert for partiene på Stortinget. Ler mer her


Landsstyret som er samlet i Tallinn, har i dag besluttet å gi arbeidet med ny befalsordning høyeste prioritert. Etter innstilling fra Forbundsstyrets møte i slutten av mai, har forbundet besluttet å anlegge et bredt arbeid for å utarbeide forbundets standpunkt. Av tiltakene nevnes:
  • • Utarbeide en egen studie for befalsordningen.
  • • Prioritere arbeidet i NOF’s arbeidsgruppe for befalsordningen.
  • • Gjennomføre medlemsmøter og seminarer om befalsordningen.
Landsstyret forutsetter at alle elementene skal vurderes på fritt grunnlag, inklusive innføring av et NCO-system. Og legger til grunn at det vil være unaturlig å iverksette debatten med gitte konklusjoner.

Norges Offisersforbund inviterer de øvrige arbeidstakerorganisasjonene, både sivile og militære, til samarbeid om en fremtidsrettet befals- og grenaderordning.
Forrige        553 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N