Stortingshøring om Forsvarsbudsjettet for 2019
Torbjørn Bongo i midten, omkranset av NTL, LO og Fellesforbundet under gårsdagens høring.

Stortingshøring om Forsvarsbudsjettet for 2019

I går stilte NOF til åpen høring på Stortinget om Forsvarsbudsjettet 2019. Forbundet tok opp flere forhold. Samtidig var det en tydelig forberedt utenriks- og forsvarskomite som hadde gode oppklarende spørsmål til NOFs forbundsleder.
Publisert: 2018.10.18
Markus Källvik (tekst og foto)
NOF har den siste tiden deltatt i debatten om Forsvarsbudsjettet, og stilte i går styrket sammen med LO, NTL og Fellesforbundet til høring på Stortinget. For NOF stilte Forbundsleder Torbjørn Bongo og Nestleder Odd-Einar Eilertsen.

Se hele høringen her

- Det er flere ting i budsjettet vi stiller oss kritiske til, innledet NOFs forbundsleder Torbjørn Bongo. Ettersom debatten har gått den siste uken og vi har satt oss inn i budsjettet, må jeg allikevel understreke tre momenter i klartekst som jeg forventer at politikerne følger opp ekstra tett:


Husleieordningen


Det har den siste tiden blitt fornyet fokus på den varslede økningen i husleien for militært tilsatte som bor i militær bolig. Dette kan du lese om i disse artiklene hos aldrimer.no

Forsvarsansatte bekymret over husleieøkningen 
Husleieordningen kan ramme forsvarsevnen 

NOF anbefalte Stortinget å ta opp problemstillingen med Forsvarsministeren i den hensikt at den nye ordningen ikke iverksettes.

  

Utdanningsreformen


NOF fremmet i starten av 2018 en bekymringsmelding knyttet til utdanningsreformen. Vår bekymring har ikke blitt mindre gjennom året som har gått. Vi anbefaler Stortinget å ta et større grep om denne reformen.


Landmakten – Hæren


Stridsvogner
Gitt at en leie/lease modell ikke er mulig, anbefaler vi at man enten gjennomfører en forskuttert anskaffelse av nye, og en utvidet oppgradering av dagens stridsvogner. Det siste forslaget er estimert å koste om lag 4 milliarder og gi en løsning som gir en standard tilsvarende Leo 2 A7, som er det beste per dags dato. En begrenset levetidsforlengelse som er foreslått i budsjettforslaget, mener vi ikke er en tilfredsstillende løsning.

Oppfyllingsgrad i 2. bataljon
Vi konstaterer at Regjeringen bruker relativt mye plass i budsjettet for på ulike måter å argumentere mot økt oppsettinggrad for 2. bataljon. Samtidig benyttes det noen tall som vi enten ikke helt kjenner oss igjen i, eller som vi stiller oss undrende til.
Etter vår kjennskap koster 2. bataljon med dagens oppsett og bevæpning, om lag 200 millioner kroner i drift per år. En videreføring med dagens konsept og bemanning gir noen åpenbare fordeler ved at Hæren opprettholder nok stående soldater til å løse gitte beredskaps- og leveransekrav, bidrar til god rekruttering både for avdelingene i Hæren med grenaderer og Heimevernets område- og innsatsstyrker, samt at det ikke krever enda større investeringer av ulike vogner.  
Hvorvidt det per dags dato, og i gjeldende planer for materiell, er tilstrekkelig antall stridsvogner og kampvogner til den vedtatte omvæpningen, fremstår høyst usikkert.

Dedikert helikopterstøtte til Hæren.
Vi viser til våre tidligere anførsler på dette området, og viser til at vår anbefaling er en videreføring av dagens 9+9 løsning for Bell mellom Bardufoss og Rygge, eventuelt med anskaffelse av ekstra maskiner. (Pri 1 – 3 til Rygge, og deretter 3 til Bardufoss).
Vi konstaterer at det i budsjettforslaget anføres at dagens 9 Bell-helikopter på Bardufoss ikke gir Hæren tilstrekkelig løftekapasitet. Vår opplevelse av Hærens egen oppfatning er at 9 helikopter ikke er optimal, men akseptabel. Således finner vi formuleringer som underlig.
Vi mener også at Regjeringen i for stor grad problematiserer løsningen med å kjøpe flere Bell-helikopter. Avslutningsvis viser vi til omtalen av sivile helikopter hvor vi innenfor en totalberedskapstanke ser rasjonale med avtalen, samtidig som vi kategorisk avviser at disse helikoptrene kan komme til erstatning for Forsvarets egne Bell-helikopter.NOF vil følge opp arbeidet med forsvarsbudsjettet med videre dialog mot de enkelte parti på Stortinget.

Forrige        1095 av 1360        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N