Strålende fornøyd – Men utfordringene står i kø!

Strålende fornøyd – Men utfordringene står i kø!

Forsvarssjef, Admiral Haakon Bruun-Hanssen uttrykker tilfredshet med personellets innsats og oppdragsløsning i 2014. Men han påpeker ettertrykkelig enkelte utfordringer i tiden som kommer.
Publisert: 15.04.07
Det var fulle lokaler under dagens framlegging av Forsvarssjefens årsrapport. Før lunsj var det presentasjoner fra soldater rundt i Forsvaret. Ansatte fra Hæren, Sjø- og Luftforsvaret ga et bilde av hvordan foregående år har vært. Kort oppsummert har året 2014 vært preget av høy aktivitet. Det har også vært en endring av trusselbildet som har medført omprioriteringer av tilstedeværelse og aktivitet.


Major, David Seppola (TMBN) fortalte om de gode erfaringene avdelingen har dratt med
seg fra trening og øvelse i Latvia. Han påpekte viktigheten av å forstå at bidraget er en del av NATO-samarbeidet.
Hensikten var å berolige Latvia - ikke å vise tilstedeværelse overfor russerne.
Som en del av det endrede trusselbildet - vil det bli endring i oppdragene - nettopp slik som dette.


Forsvarssjefen oppsummerte året som har vært med at;
«Vi har løst de daglige oppgavene meget godt»

Han er veldig fornøyd med innsatsen personellet har lagt ned for å få hverdagen til å gå rundt.


Forsvarssjef, Admiral Haakon Bruun-Hanssen sier at stadig nye trusler gjør at Forsvaret hele tiden må være forberedt på endringer. 


Videre viser han til utfordringer som blir krevende i tiden som kommer:
  • For det første nevner han at det er stramme økonomiske tider. Forsvaret skal drive ytterligere effektivisering – noe som høyst sannsynlig vil føre til strukturelle endringer.
  • Det er store endringer i trusselbildet – da spesielt med tanke på terroren som truer de vestlige verdier, men også hvordan vår nabo i øst opptrer. Dette innebærer endringer av Forsvarets oppdrag og fokus.
  • Forsvarssjefen beskriver avslutningsvis et ønske om generell økt beredskap. Dette krever økt bemanning, økt materiellanskaffelse og ikke minst økt behov for vedlikehold og kompetanseheving.

Veien videre nå blir å sette et nytt FMR (Forsvarssjefens fagmilitære råd) som skal utarbeide grunnlaget for neste Langtidsplan. Grunnlaget skal være klart i oktober 2015.

Forsvarsminister, Ine Marie Eriksen påpekte at hun var veldig fornøyd med framleggingen av rapporten: 
    
- Hele hensikten med å legge fram rapporten i et åpent fora slik som dette – er nettopp for å skape et engasjement og en debatt rundt forsvarspolitikken. Det er ønskelig at flere enn kun de som jobber i Forsvaret skal delta i debatten.

NOF støtter seg til Forsvarssjefens uttalelse, og er meget fornøyd med innsatsen personellet gjør for å løse de daglige oppdragene. Hva gjelder utfordringene Forsvarssjefen påpeker - er dette ikke noe nytt.
Budskapet er enkelt; vi trenger mer penger i potten for at vi skal kunne opprettholde et robust og bærekraftig Forsvar i framtiden.

Norges Offisersforbund var tilstede med forbundsleder Egil André Aas og informasjonsansvarlig Markus Källvik.

Hele rapporten kan du lese her.

Forrige        416 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå