Streik i Staten
10.000 statstilsatte er i streik etter at meklingen i tariffoppgjøret brøt sammen natt til torsdag. - Vi beklager at vi tvinges til å ta i bruk streikevåpenet, men ansvaret ligger helt og fullt hos staten, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. - Dette betyr at all aktivitet opp mot arbeidsgiver opphører med umiddelbar virkning. Det eneste som aksepteres er forhold ift AML/Vernetjenesten, sier Egil Andre Aas, forbundsleder i Norges Offisersforbund. (oppdatert 31/5 kl 1300)
Publisert: 12.05.24
Oppdatert: 12.05.31
Det er streik i Staten og 2. streikeuttak ble iverksatt fra kl 0600 i dag 30. mai 2012. (oppdatert 31/5 kl 1300)

Etter nesten tre timer på overtid, ble det klart at Riksmekler Kari Gjesteby ikke hadde grunnlag for å legge fram en skisse som partene kunne godta. Etter 2. streikeuttak har LO Stat nesten 5000 medlemmer ute i streik.

Bakgrunn:
- Etter en lang natt med mye frustrasjon var det til slutt ikke noen vei utenom, vi er nå i streik! Dette gjelder Stat og kommune. For NOFs tillitsvalgte betyr dette at all aktivitet etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen, opp mot arbeidsgiver opphører med umiddelbar virkning og så lenge streiken varer.  Dette betyr at planlagte drøftinger og forhandlinger ikke vil bli gjennomføres så lenge en er i streik, forklarer Egil Andre Aas, forbundsleder i Norges Offisersforbund.
Det eneste som aksepteres av kontakt er forhold knyttet til innstillings- og tilsettingsråd, arbeidsmiljøutvalg og lignende fora.
 
Streiken betyr at all kontakt, møter, drøftinger eller forhandlinger med arbeidsgiver er brutt i saker etter Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen.  Dette berører NOFs tillitsvalgte på alle nivå. Foto: NOF/SML

Siste gang en streik i staten brøt ut, var for nøyaktig 28 år siden. 

- Det er mer enn noe annet et bevis på at vi ikke tar lett på det å bruke det mektige streikevåpenet, men denne gangen var det ingen vei utenom, sier Tone Rønoldtangen.

LO-leder Roar Flåthen beklager at partene i staten og kommunene ikke klarte å komme fram til et anbefalt forslag i meklingen.
- LO Stat og LO Kommune (som også er i streik) fikk ikke gjennomslag for sine rettmessige krav om en lønnsutvikling på linje med resten av arbeidslivet. Da var streik ikke til å unngå, sier Flåthen, og gir LO-forbundene i stat og kommune sin fulle støtte.

Streiken i staten brøt ut fordi:

  • LO Stat krevde moderate tillegg på nivå med resten av arbeidslivet. Tilbudet var betydelig under det andre allerede har fått.
  • Staten sa nei til å rette opp det lønnsmessige etterslepet de statstilsatte har opparbeidet.
  • Vi ikke fikk gjennomslag for bedre rettigheter for innleide vikarer, til tross for at andre sektorer har fått dette.
  • Staten aldri kom med noe tilbud om å øke tilleggene for ubekvem arbeidstid. Betalt arbeid på kveld og i helger var et viktig krav for LO Stats medlemmer.

- Det er ikke slik at vi har krevd mer enn andre. Statens tilbud ligger under det frontfagets totalramme vil bli når de lokale forhandlingene er gjennomført. Dette har skjedd flere år tidligere og er hovedårsaken til at statstilsatte har opparbeidet et lønnsetterslep, sier Rønoldtangen.

- Dessverre har vi denne gangen opplevd en motpart som på viktige områder møter oss med krav som bryter med prioriteringer som våre medlemmer har gjort. Derfor var det umulig for oss å komme til enighet, sier Rønoldtangen.


Streik i staten på LO Stats Internettside !

         VEILEDER: LO Stats streikehefte

Se også:
Riksmeklingsmannen  - oversikt over meglingen og kontakt mellom partene

Vi vil komme tilbake med oppdateringer om streiken så snart det skjer noe.....

Forrige        563 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N