Styrket psykisk vern for veteraner
Medaljer er vel og bra men NOF mener det også er en selvfølge at veteraner ha krav på et særskilt vern når jobben de har gjort for landet også er ekstraordinær.
Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Styrket psykisk vern for veteraner

De aller fleste som deltar i internasjonale operasjoner opplever å komme hjem styrket, men NOF er svært fornøyd med at veteraner som aldri helt kom hjem, nå blir tatt på alvor. Et enstemmig Stortinget førstegangsbehandlet 18.februar prop. 59L som skal sikre bedre rettigheter til psykisk skadde veteraner.
Publisert: 2021.02.22
Magnus Strømsvåg

NOF har tidligere omtalt innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen, som nå er ett skritt nærmere ferdigstilling.

Endringene enkelt forklart:

  • Ingen foreldelsesfrist på psykisk skade.
  • Sikre likebehandling av veteraner med psykiske skader oppstått både før og etter 2010.
  • Mulighet til å gjenoppta saker som ble avvist i strid med som nå er besluttet som gjeldende rett.
  • Spesialisterklæringer skal ikke kunne settes til side.
  • Støtte til juridisk bistand.

Det er lagt ned et betydelig arbeid over tid fra veteraners interesseorganisasjoner (SIOPS, NVIO mfL.) for å få til denne endring i politikken, som også NOF stiller seg bak.

NOF mener det er en selvfølge at veteraner ha krav på et særskilt vern når jobben de har gjort for landet også er ekstraordinær. Endringen som nå besluttes treffer bredt og gjør seg gjeldende for alt personell har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Saken skal i nær fremtid gjennom andregangsbehandling før den oversendes Kongen.

Endringene vil forhåpentligvis iverksettes 1.juli 2021

Våre tillitsvalgte er alltid tilgjengelige dersom du trenger nærmere informasjon eller støtte i denne typen saker.

Forrige        87 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå