Svekket tillit
Torbjørn Bongo er skuffet over Forsvarssjefen og Sjef for Heimevernet. Foto: Kristian Espenes

Svekket tillit

– Tilliten til regjeringas handtering av objektsikkerhet er svekket, oppsummerer NOF-leder Torbjørn Bongo. I går fulgte han den åpne høringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.
Publisert: 2018.08.28
Ove Magnus Halkjær (tekst)
Han mener høringa langt på vei bekreftet hva Riksrevisjonen har kritisert:

– Situasjonen på objektsikring er ikke tilfredsstillende. Det er forskjeller i hvor alvorlig de ulike aktørene vurderer dette. Men alt i alt bekrefter de situasjonen.

– For meg er høringa bare nok en bekreftelse på at Heimevernet har for få ressurser med tanke på oppdragsmengden, sier tillitsvalgt for Heimevernet Torbjørn Liestøl.

– Nøkkelobjektene er økt med nesten 40% og så har man samtidig kuttet personellet fra 45 til 40.000. Oppdragene fortsetter å strømme på mens antall hender og våpen går ned, legger Heimevernets tillitsvalgte til.


Skuffet over forsvarssjefen


Mest kjenner likevel Bongo på skuffelse over svarene fra forsvarssjefen og sjef Heimevernet. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gikk nemlig langt i å distansere seg fra Riksrevisjonens rapport.

Bruun-Hanssen viste blant annet til at Forsvaret i dag har detaljert status for samtlige av sine flere hundre skjermingsverdige objekter. Og både forsvarssjefen og heimevernssjefen mente at de har tilstrekkelig med HV-soldater til å sikre nøkkelobjekter.

– Jeg opplever at de pynter på virkeligheten og at de ikke tør å være 100% ærlige, kommenterer Bongo.

Han er nå spent på reaksjoner fra ansatte og frivillige i Heimevernet:
– Jeg tror ikke de kjenner seg igjen i beskrivelsen. Og de jeg har snakket med så langt deler en følelse av at sjefene deres ikke turte å være helt ærlige i komiteen.


Skrivebordsmilitær


Under høringen trakk Bruun-Hanssen et klart skille mellom sivile og militære mål, og beskrev forsvarets oppgave som å sikre nøkkelobjekter som er lovlig militære mål.
– I det øyeblikk vi beskytter noe i en krigssituasjon så gjør vi objektet til et lovlig militært mål, minnet forsvarssjefen om.

NOF-lederen er mindre villig til å skille mellom objektenes status på den måten:
– For oss er det irrelevant hva objektet er definert som. Skal vi for eksempel flytte Telemarkbataljon fra Rena til en annen plass via tog og senere via en kai er vi avhengig av toglinje. Da må vi sikre at bruer ikke blir sprengt. Og vi må sikre at kaia fungerer og at krana står.

– De gikk dessverre langt i å innrømme at de ikke klarer å passe på alt samtidig i en situasjon der trusselen er overalt. Som en fiende ville jeg dermed valgt de objektene de ikke kan passe på, uavhengig av objektets militære eller sivile status, sier Bongo.


Forventer tydelig bestilling


Bongo mener Stortinget etter høringen bør være tydelige i sin bestilling til regjeringa.
– Politisk vil vi nå selvsagt få et spørsmål om fordeling av skyld. Men det viktigste nå er å få ryddet opp. Stortinget bør derfor komme tilbake med en veldig tydelig bestilling til regjeringa, sier han og lister opp:
– Bestillingen bør inneholde krav om statusrapporter for å få en tydelig kontroll. Men jeg mener også at Stortinget bør mene noe om Heimevernets størrelse. Og der er min anbefaling at den må økes.

– Til sist mener jeg at arbeidet med strukturstudien fra Forsvarets Forskningsinstitutt om Heimevernet bør skje i åpenhet. Det må være mulighet for offentligheten og ansatte å forstå rapporten og hvordan man kom frem til den.

– Når tilliten er svekket så må regjeringa i framtida satse på mer åpenhet i dette arbeidet, konkluderer NOF-lederen.
Forrige        1106 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N