Svendsen-utvalgets rapport på høring – har du selv innspill
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og utvalgsleder Berit Svendsen, leder for Svendsen-utvalget ved overleveringen av deres rapport.
Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Svendsen-utvalgets rapport på høring – har du selv innspill

NOF skal levere høringsinnspill på Svendsen-utvalgets rapport. Her kan du finne frem til og lese mer om innholdet og anbefalinger som følger av rapporten. Om du selv ønsker å mene noe om rapporten, direkte eller via innspill til NOF, finner du veiledning i artikkelen.
Publisert: 2020.09.29
Kennet Bergland
Svendsen-utvalgets rapport – Rapporten ble overlevert til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i sommer.  På regjeringens egne sider finner du en pressemelding  hvor du kan lese en kortfattet beskrivelse av utvalgets arbeid og deres anbefalinger, som gjengitt nederst i denne artikkelen. Link til rapporten finner du her. Link til høring finner du her.

For de som ikke ønsker å lese hele rapporten kan vi anbefale å se til sammenfatningen slik den fremstår i «høringsnotatet» på hørings-siden.  Her sammenfattes utvalgets meninger og funn på en ganske presis måte. 

Tidligere omtaler ved NOF – NOF har tidligere omtalt Svendsen-utvalget, inkludert artikkel skrevet av forbundets nestleder Tor Egil Vangstad. 

 

Motivasjon for å vurdere og gi innspill – anbefalingene som rapporten gir er forankret i et mandat som i stor grad søker å forsterke samspillet mellom forsvaret og det sivile næringslivet. Anbefalingene har det til felles at de, om tatt til følge, vil kunne endre både prosesser, kultur og personellsammensetning på en rekke betydelige områder i forsvaret. slike endringer vil ha store konsekvenser for alle tilsatte i forsvaret. Særlig vil prinsipper som definerer bruk av sivil eller militær kompetanse være i fokus.

«anbefalingene…vil kunne endre både prosesser, kultur og personellsammensetning på en rekke betydelige områder i forsvaret. … særlig vil prinsipper som definerer bruk av sivil eller militær kompetanse være i fokus.»

Gråstein eller gull? - Ut over endring av kompetansesammensetning i forsvaret og samarbeid med næringslivet tar rapporten også for seg andre tema som angår deg som forsvars-tilsatt. forvaltning av kompetanse og personell, uavhengig av kategori, inkludert insentiver er blant det rapporten omtaler. 

 

Det vil sannsynligvis være tema som både utfordrer og ansporer uenighet i rapporten.  Dette til side så vil NOF sentralt oppfordre til å spille inn til oss hva du mener om rapporten.  Alt fra mandat (som gjengis i innledning av rapporten), via premiss og metode (som utvalget viser til) til anbefalingene de konkluderer med kan kritiseres og kommenteres.   

 

Ytterligere vil det være rom for å kunne gi innspill ut over hva rapporten selv omtaler – Dersom du mener utvalget har unnlatt tema som har betydning for å svare ut mandatet.  Mener du at utvalget har rett i alle funn så kan du selvsagt melde tilbake om dette, også. 

 

NOF skal levere høringssvar – Vi opplever at denne rapporten vil kunne medføre betydelige endringer, dersom den blir grunnlag for videre omstillinger og endringer i forsvaret. NOF skal utferdige og levere høringssvar innen regjeringens frist 3. desember 2020, men vil ha en grundig prosess internt innen dette. 

 

Dine innspill er velkomne - Dersom du som medlem vil gi innspill til NOF i denne prosessen er dette velkomment. Informasjon om denne prosessen vil bli lagt ut på sosiale medier, inkludert facebook – Men det er kun innspill som gis skriftlig som blir inkludert i arbeidet med vårt formelle høringssvar.  

 

Send dine innspill til saksbehandler og artikkelforfatter her; kb@nof.no.

Frist - Frist for å levere høringsinnspill via NOF er satt til 12. oktober av hensyn til intern prosess og forankring.  

 

Høringsinnspill for øvrig - Dersom du har ønske om å levere innspill til høringen som enkeltperson kan dette også gjøres via regjeringens egne sider for dette.  Da må du forholde deg til frist 3.12.2020.

Sammenfatning av utvalgets anbefalinger:

 

  • økt lederkraft og mangfold i ledelsen må til for å gripe mulighetene og transformere forsvaret. da må det skapes rom for mer relevant erfaring og kompetanse rundt sjefenes bord ved å inkludere en teknologiansvarlig, en hr-ansvarlig og en økonomiansvarlig med erfaring fra næringslivet og vellykkede transformasjonsprosesser
  • truslene i det digitale rom må møtes med cybersoldater, digital beredskap og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar
  • forsvaret må ta samfunnsansvar ved å tilby grunnleggende innføring i digitale trusler, som del av førstegangstjenesten, og praktisk opplæring i hvordan man som soldat og sivil kan bidra til å redusere digital sårbarhet.
  • forsvarets jobbmarked må åpnes mot det sivile og det må bli vanligere å rekruttere de med arbeidserfaring. det bør lages talentprogrammer som åpner for mangfold i utdanning, erfaring, kjønn, alder og ansiennitet. programmene kan forsterke et geografisk område, bygges rundt allerede inngåtte avtaler om strategisk samarbeid og/eller forene ellers små og sårbare kompetansemiljøer til felles innsats på tvers.
  • forsvaret må finne veier til økt kompetansemangfold ved å jobbe mer systematisk med talentutvikling og åpne for alternative karriereveier. ressurspooler, hospitering og bytte av personell må utforskes for å oppnå økt utveksling av kompetanse.
  • forsvaret må ha en differensiert insentivpolitikk innrettet mot å se hele mennesket og som i større grad møter individets behov. forsvaret må rydde opp i antall styrende dokumenter og særavtaler.
  • nord-norge kan bli verdens fremste region for brukernær utvikling av teknologi og kompetanse som kan benyttes på tvers av flere sektorer under krevende klimatiske forhold. det bør satses på en forsvarsklynge som forener næringsliv, samfunnsliv og forsvaret i nord.

 

dersom du har en mening – gi innspill og vær med på å påvirke nofs høringssvar!

 

 

 

 


Forrige        201 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå