Syria oppdraget er lønnsfastsatt.

Syria oppdraget er lønnsfastsatt.

De sentrale parter lønnsfastsatte i går alt norsk personell som deltar på oppdraget, både besetningen til KNM Helge Ingstad og personellet om bord på det sivile lastefartøyet MV Taiko.
Publisert: 13.12.19
Norges Offisersforbund (NOF) beklager sterkt at arbeidsgiver ikke var villig til å ta inn over seg det særskilte og uklare risikobildet som oppdraget innebærer. NOF innser at det ikke er mulig å definere risikobildet med stor nøyaktighet, men nettopp denne usikkerheten kombinert med potensialet i den farlige lasten burde medføre en uttelling.

Arbeidstakerorganisasjonene (AO) tok utgangspunkt i skriv mottatt fra organisasjonene om bord på KNM Helge Ingstad hvor man beskrev en rekke stillinger som ville komme dårlig ut med arbeidsgivers forslag. Med unntak av noen få enkeltstillinger så var arbeidsgiver ikke villig til å justere i forhold til Operation Ocean Shield (OOS).

I tillegg mente NOF at personellet om bord på MV Taiko er utsatt for en særskilt risiko kombinert med dårlige boforhold, en merbelastning som må vektlegges. Heller ikke her var arbeidsgiver villig til å gi noe som helst. Dette er oppsiktsvekkende.

NOF opplever at personellet, på meget kort varsel, har kastet rundt på alle planer man eventuelt hadde for juleperioden og tatt et INTOPS oppdrag med ukjent varighet, uten noe som helst støy. NOF konkluderer med at dette ikke verdsettes av arbeidsgiver, og vil nok kunne ha konsekvenser for personellsituasjonen i fregattvåpenet. Dette må arbeidsgiver ta det fulle og hele ansvar for.
Det er formulert en merknad til referatet som alle AO stiller seg bak. Den vil bli lagt ut sammen med referatet så snart det foreligger.
Forrige        300 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N