Temaside - Koronavirus
Korona-virus og plikter, vilkår og rettigheter
Korona-virus og plikter, vilkår og rettigheter

Forsvarssjefen vektlegger i denne tiden å løse våre oppdrag, unngå smittespredning og støtte det sivile samfunn. Dette vil få noen konsekvenser for Forsvaret og personellet i tiden fremover. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har forsøkt å samle sentrale spørsmål og avklaringer som kommet ifm korona virus situasjonen i Norge, når det gjelder arbeidstid, reiser, ferie, stengte skoler og barnehager, forsikring med mere.

Publisert: 2020.03.27

Status Korona tiltak
Status Korona tiltak

NOF følger anbefalingene til helsemyndighetene og hensyntar Forsvarets føringer. Dette gir noen følger for driften av forbundet. Samtidig søker vi å ivareta våre oppgaver og oppfølging av medlemmene så normalt som i størst mulig grad.

Publisert: 2020.03.13

loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N