Temaside - Koronavirus
Lokal lønn 2019 fortsatt på vent og lønnsoppgjøret 2020 starter i september
Lokal lønn 2019 fortsatt på vent og lønnsoppgjøret 2020 starter i september

Covid-19 pandemien får konsekvenser også for lønnsoppgjørene. Lokal lønn 2019 var allerede kraftig på overtid på da Regjeringen innførte de de kraftigste tiltakene som er gjort i fredstid for å unngå en ukontrollerbar situasjon. Det betyr at lokal lønn 2019 drar videre ut i tid mens det allerede er avklart at Hovedlønnsoppgjøret 2020 starter først i september.

Publisert: 2020.04.29

Korona-virus og plikter, vilkår og rettigheter
Korona-virus og plikter, vilkår og rettigheter

Forsvarssjefen vektlegger i denne tiden å løse våre oppdrag, unngå smittespredning og støtte det sivile samfunn. Dette vil få noen konsekvenser for Forsvaret og personellet i tiden fremover. Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har forsøkt å samle sentrale spørsmål og avklaringer som kommet ifm korona virus situasjonen i Norge, når det gjelder arbeidstid, reiser, ferie, stengte skoler og barnehager, forsikring med mere.

Publisert: 2020.10.01

Status Korona tiltak
Status Korona tiltak

NOF følger anbefalingene til helsemyndighetene og hensyntar Forsvarets føringer. Dette gir noen følger for driften av forbundet. Samtidig søker vi å ivareta våre oppgaver og oppfølging av medlemmene så normalt som i størst mulig grad.

Publisert: 2020.03.13

loader