Status Korona tiltak

Status Korona tiltak

NOF følger anbefalingene til helsemyndighetene og hensyntar Forsvarets føringer. Dette gir noen følger for driften av forbundet. Samtidig søker vi å ivareta våre oppgaver og oppfølging av medlemmene så normalt som i størst mulig grad.
Publisert: 2020.03.13

NOF er orientert om de tiltak som helsemyndighetene har iverksatt, og om de føringer som Forsvaret har gitt knyttet til Korona-utbruddet (Covid-19). NOF tar disse tiltakene til etterretning, og legger til grunn at disse er faglig godt begrunnet. NOF forventer og støtter at Forsvaret vil iverksette ulike former for tiltak som er nødvendig for å ivareta både egensikkerhet og sikre at Forsvaret kan yte samfunnet nødvendig bistand.

Samtidig er det rimelig å anta at disse tiltakene vil kunne medføre ekstra belastning og/eller ekstra kostnader for personellet, som på ulike måter kan/bør/skal dekkes av arbeidsgiver, og NOF har i denne sammenheng allerede registrert ulike forhold som er fremmet. NOF har forståelse for at slike forhold ikke er prioritet nr 1 for arbeidsgiver å avklare pt. Samtidig har NOF anmodet Forsvarsstaben om at det så snart det er forsvarlig, iverksettes prosesser for å gjennomføre disse avklaringene, og at disse gjøres i dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Har du spørsmål av slik karakter, ta kontakt med din lokale tillitsvalgt,HTV eller NOF Sentralt, gjerne pr mail.  Så vil vi svare på henvendelse så snart vi har kapasitet og fått ting avklart.

For NOF sin interne drift har forbundet valgt å følge helsemyndighetenes anbefaling om økt bruk av hjemmekontor og redusere reiseaktiviteten. Dette betyr blant annet at tilgjengeligheten for forbundets tillitsvalgte på FisBasis vil være redusert. For de saker hvor det er ønskelig med rask respons, anbefales det å benytte sivil mail for henvendelser. NOF søker å bemanne sentralbordet som normalt.

NOF har videre besluttet at aktiviteter av et visst omfang kanselleres, i første omgang ut april måned. Dette vil blant annet få konsekvenser for kurs i regi av forbundet. Her er den enkelte blitt informert direkte.

NOF er i dialog med arbeidsgiver for hvilke konsekvenser tiltakene har for det ordinære partssamarbeidet.

Tiltakene fra myndighetene og Forsvaret vil også kunne gi konsekvenser som gjør det aktuelt å benytte ulike av de forsikringene som medlemmene har vi forbundet. Primært skal henvendelser som slike saker rettes til aktuelt forsikringsselskap. Unntaksvis kan disse rettes til forbundets tillitsvalgte.

Hjemmekontor. NSM har lagt ut råd på hvordan du må forholde deg med tanke på risikovurdering rundt bruk av hjemmekontor.

Vi viser i den anledning til Fremtind sin informasjon relatert til reiseforsikringen;
https://www.fremtind.no/corona-virus/
Og til tidligere informasjon gitt;
https://www.nof.no/arkiv/Informasjon-om-Koronavirus-angaende-forsikring-hos-Sparebank1--mm-


For anbefalingene fra Folkehelseinstitutet viser vi til:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

For omtale av ulike rettigheter ifm utbruddet, viser vi til DIFI sine sider: 
https://arbeidsgiver.difi.no/nyhet/2020/02/koronaviruset-slik-bor-statlige-arbeidsgivere-forholde-segForrige        3 av 4        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå