Tilpasningsavtale på plass i FMA
Carl Rode (v) signerer her den nye tilpasningsavtalen.

Tilpasningsavtale på plass i FMA

Denne uken signerte NOF på vegne av LO Stat den nye tilpasningsavtalen i Forsvarsmateriell. Nå er det formelle for et godt partssamarbeid på plass i den unge etaten under Forsvarsdepartementet.
Publisert: 2018.02.16
Torbjørn Bongo, forbundsleder NOF (tekst)
1. januar 2016 ble Forsvarsmateriell etablert som en egen etat direkte underlagt Forsvarsdepartementet, fra tidligere å ha vært underlagt Forsvarssjefen som en del av FLO.
Forsvarsmateriell er en etat på ca 1300 personer, med ansvar for materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren. 

Som egen etat fikk forsvarsmateriell både flere fullmakter og mer ansvar. Et av områdene hvor det fulgte med økt ansvar, var innenfor bestemmelsene i medvirkning og medbestemmelse, både i regi av Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og Arbeidsmiljøloven. Som egen etat må Forsvarsmateriell bl.a utforme en tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Denne uka signerte Carl Rode, hovedtillitsvalgt NOF i FMA Tilpasningsavtalen i Forsvarsmateriell på vegne av LO Stat (NOF/NTL Forsvaret), og markerte med det et foreløpig punktum med tanke på å etablere nødvendige avtaler for medvirkning i den nye etaten.

NOF ser frem til et godt og inkluderende partssamarbeid i tiden fremover.

Forrige        1169 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N