Totalberedskap i en ny tid – Er vi beredt?
NOF´s debatt under Arendalsuka ble en suksess. En fullsatt sal fikk oppleve en givende debatt. Foto: Torgrim Halvari

Totalberedskap i en ny tid – Er vi beredt?

Under denne tittelen inviterte NOF til debatt onsdag under Arendalsuka. Panelet var alle enige om at Norge trenger en plan for totalberedskap og at tillit var viktig for å få dette til.
Publisert: 2022.08.18
Torgrim Halvari
Debattleder Hilde Wisløff Nagell fra Tankesmia Agenda startet debatten med å si at krigen i Ukraina og et stadig mer komplekst risikobilde gjør det nødvendig å spørre om forsvarsevnen og beredskapen er god nok.


Debattleder Hilde Wisløff Nagell fra Tankesmia Agenda stilte blant annet spørsmål om privatisering skaper nye utfordringer for beredskapen. Foto: Torgrim Halvari.

Begrepet totalberedskap, slik vi forstår det i dag, rommer mer enn bare det vi forbinder med Forsvarets tradisjonelle oppgaver. Digital krigføring, matsikkerhet, angrep på sentral infrastruktur er eksempler på områder der sivile og militære aktører må samarbeide om beredskapen. Derfor er det betimelig å spørre: Totalberedskap i en ny tid - Er vi beredt? spurte debattlederen.


LO har alltid vært en viktig del av debatten om hvordan vi løser samfunnsutfordringer. LO er viktig særlig fordi det blant LO´s nesten 1 millioner medlemmer finnes mye verdifull kompetanse. Derfor har LO fått lov til å nominere medlemmer til både forsvarskommisjonen og totalberedskapskommisjonen, sa forbundsleder, Torbjørn Bongo i sin innledning. Foto: Torgrim Halvari

Debattpanelet besto av

- Morten Eggen, Brigader/nestkommanderende i Heimevernet.
- Axel Fjeldavli, Rådgiver i Tankesmia Agenda
- Knut Storberget, Leder av Forsvarskommisjonen
- Are Tomasgard, Medlem av Totalberedskapskommisjonen, LO
- Bent-Joacim Bentzen, Statssekretær i Forsvarsdepartementet-Krigen i Ukraina startet ikke 24 februar, angrepet startet da. Det handler om et forsøk på å destabilisere Europa ved å få folk til å bli forbannet på sine politikere blant annet gjennom kontroll av energitilførselen. Derfor er det viktig at vi er med å etablere tillit mellom folk og myndigheter, uttalte Are Tomasgard, medlem av Totalberedskapskommisjonen, LO. Foto: Torgrim Halvari. 

I et fullsatt lokale fikk publikum oppleve en god og kreativ debatt blant annet om den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa etter Ukrainakrigen. Det ble også drøftet koordinering av beredskap og samarbeid mellom etatene, samt om privatisering skaper nye utfordringer for beredskapen.


-Jeg tenker at vi ikke kan vite hva den neste krisen er, men vi vet litt om hvilke trender som gjelder.
Digitalisering, geopolitisk utsabilihet, klimaendring mm. vil helt klart føre til store samfunnsendringer, uttalte Axel Fjeldavli, rådgiver ved Tankesmia Agenda. Foto: Torgrim Halvari.


Debatten var NOF sitt første selvstendige arrangement under Arendalsuka. NOF har tidligere, og også i år vært med som medarrangør på flere debatter, men dette var vår første selvstendige. Mange av de som var tilstede bemerket at debatten var solid og faglig god.


Beredskapen vil aldri kunne bli perfekt, det vil alltid være mulighet for forbedringer. Derfor er god samhandling mellom etatene viktig.

Når det gjelder privatisering er det forskjell på forrige regjering og sittende. Vi har signalisert en kursendring, uttalte Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Bent-Joacim Bentzen. Foto: Torgrim Halvari.


De viktigste punktene panelet kom fram til var at vi trenger en plan for totalberedskap. Dette var alle debattantene enige om.

Man ble også enige om at man må ha et vist samarbeide med sivile aktører, men at kjernen må være at dette skjer på forsvarets premisser.


- Jeg hadde et viktig møte med Preben Eikenes fra NOF i dag, det finnes mange gode grunner for at man skal være svært varsom med nøkkelpersonell når det gjelder privatisering. Vi må være tydeligere med hva vi skal gjøre på egen hånd og hva vi skal privatisere. Det er et stort lerret å bleke og langt igjen før vi kommer i mål. Dette fortjener fokus fra begge kommisjoner, mente Leder av forsvarskommisjonen, Knut Storberget. Foto: Torgrim Halvari

Det kom også fram at regjeringen helt klart signaliserer en ny dreining og en ny vurdering i hvor langt MAST skal gå.

Tillit ble et viktig ord i debatten og konklusjonen var at tillit er en viktig del av det å bygge en god totalberedskap.


- Uten å trekke en for tidlig konklusjon har vi vel sett at forsvarsvilje, volum og utholdenhet har hatt enorm betydning så langt i Ukrainakrigen, uttalte Morten Eggen, Brigader/nestkommanderende i Heimevernet.  Foto: Torgrim Halvari

Nestkommanderende i Heimevernet satte pris på signalene knyttet til regjeringens tillitsreform om at de lokale sjefene på ulike nivå skal få større fullmakter og tillit. 

Hele debatten kan du se her:
Forrige        78 av 1698        Neste
loader