Tre på (dele)gata

Tre på (dele)gata

Hils på tre av våre fremadstormende delegater fra Landsmøtet
Publisert: 2018.11.30
Tommy Aksdal (tekst og foto)
1. Hva heter du, hvor jobber du og hvor lenge har du vært medlem av NOF?
2. Har du inntatt talerstolen på Landsmøtet? Med hvilket budskap?
3. Hva vil du trekke frem som det viktigste med Landsmøtet for din del?1. Jeg heter Nikolai Kobro. Jeg er kadett på Krigsskolen Linderud og har vært medlem i NOF siden 2014.

2. Jeg inntok talerstolen i den hensikt å sikre at elever og kadetter har like gode eller bedre muligheter til å bli hørt ved Landsmøtet. Det var foreslått en vedtektsendring som gjør at kadetter og elever går fra 7 til 2 delegater ved landsmøtet. Mitt forslag er at alle skoler skal kunne sende én delegat, gitt at de er representert i NOFKA. Alle skoler bør kunne møte her for å fremme saker som angår nettopp dem.

3. Det viktigste med Landsmøte er at man blir enige om noen grunnleggende retningslinjer som alle kan jobbe ut ifra. Dette sikrer videre samhold, samarbeid og fremgang. Det er også at man får fremmet medlemmenes saker lokalt i det høyeste organet i NOF slik at alle opplever å bidra og å bli hørt.
 1. Jeg heter Espen Lockert. Jeg jobber som instruktør i Avdeling for fagutdanning ved KNMHH. Jeg mener jeg har vært medlem av NOF i omtrent 9 år.

2. Jeg gikk på talerstolen, som representant for lokalavdeling Rogaland, for å fremme et forslag om å få inn en meget viktig sak i handlingsprogrammet. Nemlig at NOF skal jobbe for å fremme likhet i distinksjoner for OR-søylen i alle forsvarsgrener. Dette støttet landsmøtet, så det er jeg meget fornøyd med!

3. Vi har vært, og er på mange måter fortsatt, i en lang og tung omstillingsprosess. Her får vi staket ut en kurs som tar tak i de viktige sakene som medlemmene er opptatt av, og som ivaretar dem på en best mulig måte. Det er i slike perioder man ser hvor viktig en organisasjon som NOF er. Gjennom et samlet landsmøte kan man jobbe målrettet og ta tak i de tøffe sakene i kommende periode, og dette opplever jeg absolutt at vi har. 
 


1. Jeg heter Randi Karina Døsvik. Jeg jobber i Batteri Piraya i artilleribataljonen på Rena. Jeg har vært medlem i NOF de siste 3 årene.

2. Jeg fremmet at man må ta for seg forskjellene i retten på bolig i beordringsperioden for henholdsvis befal og offiserer på søknad og beordringssystemet. Ny beordring må bety at personell får ytterligere krav på forsvarsbolig. Det kan ikke være slik at man må tvinges til å kjøpe bolig hver gang man beordres til et nytt sted.

3. Jeg opplever at å være delegat ved årets landsmøte har gitt meg større innsikt i NOF som organisasjon og et ønske om å bidra enda mer i tiden fremover. Jeg har møtt masse flotte mennesker fra hele landet, og sett hvordan vi sammen bestemmer oss for retningen vi skal gå de neste fire årene.
 
Forrige        1062 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N